"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärare du kommer att möta

Som student på Idrottsfysiologprogrammet är det detta gäng du kommer att möta. De flesta av oss är idrottare som efter vår idrottsliga karriär börjat jobba som lärare och forskare vid Umeå universitet. Klicka på våra namn så får du läsa mer om oss.

Andreas Hult

Andreas Hult

Som utbildad molekylärbiolog undervisar jag gärna om grunderna i cellbiologi och fysiologi samt vikten av fysisk aktivet och träning för hälsa i befolkningen.

Det senare utgör även mitt forskningsintresse där jag studerar hälsovinster av träning och aktivitet i olika åldersgrupper.

Andreas Hult
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 13

Apostolos Theos

Jag undervisar inom idrottsfysiologi på grund och avancerad nivå framförallt inom området barn och träning, testmetodik samt muskelfysiologi.

Min forskning handlar om effekter av träning på hormonella och metabola variabler hos barn samt fysiologiska tester för att predicera prestation hos elitidrottare.

Jag är avdelningschef och programansvarig för idrottsfysiologprogrammet.

Christer Malm

Mina föreläsningar inkluderar cirkulation, respiration, forskningsmetodik, bar och träning samt statistik och doping.

Mina forskningsområden är bland annat muskelfysiologi, prestation inom idrott, barn och träning samt anti-doping.

Christer Malm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 21

Evelina Sund

Jag undervisar främst på Idrottsfysiologiprogrammet men även på andra idrottsrelaterade program. Jag arbetar deltid som testledare vid UMEX lab och mycket av min undervisning kretsar kring fysiologiska tester och testmetodik.

Jag föreläser också mer generellt om idrottsfysiologi samt inom området kvinnor och träning.

Evelina Sund
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 81

Helena Andersson

Jag är främst involverad som kursansvarig och som handledare av uppsatser på Idrottsfysiologprogrammet och magisterprogrammet.

Som forskare är jag intresserad av tränings- och matchbelastning samt periodisering inom fotboll, och damfotboll är mitt specialintresse.

Helena Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 45

Kajsa Gilenstam

Jag är leg sjukgymnast, universitetslektor och excellent lärare. Jag forskar och undervisar inom idrottsfysiologi. Främst föreläser jag om grundläggande fysiologi samt träning för hälsa under de första terminerna på idrottsfysiologprogrammet, samt på magisterprogrammet.

Jag är hockeyforskare (det är ämnet för både min egen avhandling samt för två av mina tre doktorander), där jag både intresserar mig för köns- och genusaspekter för prestation, men också idrottsskador.

Jag är studievägledare och svarar gärna på frågor som rör våra program.

Kajsa Gilenstam
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 55

Michael Svensson

Jag forskar och undervisar inom idrottsfysiologi med stor passion för muskulaturens energisystem vid träning, kopplat till hälsa/ohälsa och prestation. Jag undervisar vid Idrottsfysiologprogrammet, kursen Idrottsmedicin för läkare och handleder läkarstudenter i mastersexamensprojekt.

Jag är före detta svensk mästare på 1500 meter löpning och har tävlat på internationell elitnivå. Doktorerade 2003 i medicin med ämnesinriktning i idrottsfysiologi vid Karolinska Institutet, med en avhandling om muskulaturens akuta metabola respons vid högintensivt fysiskt arbete och anpassning till träning i muskulaturens energisystem och endogena antioxidanter.

Lektor sedan 2004, meriterad lärare samt docent i Idrottsmedicin. Huvudhandledare för doktorand Pontus Öhrner.

Michael Svensson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 36
Senast uppdaterad: 2024-02-28