"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Ser du träning som en viktig del för ett hälsosamt liv kan detta vara programmet för dig! Som idrottsfysiolog kan du med kunskapen om hur kroppen fungerar och anpassar sig till träning och/eller stillasittande, jobba såväl med hälsa som med prestation inom elitidrott. Du som har idrottserfarenhet på elitnivå har också möjlighet att efter ”Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)” bli lärare i gymnasieämnet specialidrott.

För att nå drömjobbet knyter Samuel Persson och Elin Pettersson värdefulla kontakter redan under utbildningen.

Lottie Kung och John Gröntvedt - om att jobba inom träning, idrott och prestation, och att plugga vid Idrottsmedicin.

Johan Asplund, lärare på Idrottsmedicinska enheten, berättar om programmet.

Under utbildningen

Det finns många utbildningar om träning, men få med fokus på de invecklade fysiologiska förändringar som sker i kroppen vid träning. Kunskap om kroppens funktion är viktig för att kunna träna klokt.

Programmet - det första i Sverige - handlar om hur träning kan förbättra prestation eller förebygga sjukdomar hos friska personer. Men också om hur personer med vissa sjukdomar - där sjukdomen är under medicinsk kontroll - kan träna på ett säkert sätt. Idrottsfysiologer kan både arbeta nära hälso- och sjukvården och hjälpa skadade idrottare med fysträning när de är på väg tillbaka in i idrotten.

Internationellt

Programmet är anpassat för internationella kontakter, för både inresande och utresande studenter, och du kan arbeta utomlands efter studierna. Utbildningen består till största del av kurser inom det idrottsmedicinska huvudområdet – idrottsfysiologi, anatomi, biomekanik och idrottstraumatologi.

Kolla bilder från labb och undervisning längre ned på sidan.

Den tidigare studenten på idrottsmedicin Anton Edlund, jobbar med spelarutveckling i ishockey.

Individuellt anpassad träning

Grunden för bra träningsplanering är god kunskap om prestationsnivå. Du planerar och utför fysiologiska tester, tolkar resultaten för att tillämpa dem i individuellt anpassad träningsplanering, oavsett det gäller träning för hälsa eller elitprestation.

Du får kunskap i pedagogik och psykologi för att kunna leda, instruera och motivera individer och grupper inom träning.

Du provar vara testledare och testperson. Tester för individ och grupp utförs inomhus och utomhus. När du behärskar de praktiska kunskaperna får du möta klienter i olika åldrar, såväl motionärer som idrottare.

År 1

Du lär dig grunderna om kroppens uppbyggnad och funktioner, hur kroppen anpassar sig till fysisk aktivitet och träning och hur det är relaterat till prestation och hälsa.

Grundläggande kunskaper i pedagogiskt ledarskap ingår liksom praktiska uppgifter som kombinerar och tillämpar dessa kunskaper, till exempel att instruera i ett gym.

År 2

De teoretiska kunskaperna inom huvudområdet idrottsmedicin fördjupas och du lär dig utföra såväl enkla som mer avancerade tester och att utifrån testresultat utveckla träningsprogram.

Grundläggande kunskap inom idrottspsykologi behövs för att leda individer och grupper. Kurserna på termin tre är öppna för utländska studenter och hålls därför på engelska.

År 3

Sista året fördjupar du dina kunskaper ytterligare och utför praktiska uppgifter. Det finns en valbar kurs på termin fem och under sista terminen gör du praktik på en arbetsplats som jobbar med träningsrelaterade uppgifter, inom området prestation och hälsa.

Du skriver examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Sista terminen kan du göra utomlands vilket kan underlätta för dig skapa ett internationellt kontaktnät.

Här hittar du en närmare beskrivning av programmets innehåll.

Samarbete med idrottsklubbar

Vårt testlaboratorium är en självklar plats för praktiska moment, men du utför också en del aktiviteter i idrotts- och friskvårdsverksamheter.

En del av utbildningen utförs i samarbete med till exempel idrottsklubbar, och därför utförs ibland vissa moment kvällar och helger. Dessa samarbeten hjälper dig skapa nätverk och kontakter som är värdefulla när du söker jobb.

Unik utbildningsmiljö

Utbildningen bedrivs främst på campus i Umeå, men vissa aktiviteter utförs vid idrotts- och friskvårdsverksamheter. I vårt idrottsfysiologiska laboratorium UMEX (Umeå Movement and Exercise Laboratory) finns såväl enkel testutrustning som utrustning för avancerade laborativa tester. Du har tillgång till delar av labbet efter studiedagens slut.

I UMEX-labbet kommer du att vistas en hel del, för fysiologiska laborationer och praktisk utbildning i testmetodik - kolla denna film från labbet!

UMEX-labbet

Det är nära till en av Europas största träningsanläggningar, IKSU - en inspirerande miljö där du kan träna, koppla av och träffa kompisar. Nära finns också en friidrottsarena, löparslingor, skidspår (ett med konstsnö som förlänger säsongen) och fin natur med skog och sjö.

Informationen fínns också i en folder om Idrottsfysiologprogrammet.

Riksidrottsuniversitet

Både Umeå som stad och Umeå universitet har tydlig idrottsprofil. Som student läser vid ett av Sveriges riksidrottsuniversitet, vilket innebär:

  • nära samarbete med idrottsrörelsen i universitetets idrottsutbildningar och i idrottsforskningen
  • elitaktiva kan teckna elitidrottsavtal för att kunna kombinera sina elitsatsningar och universitetsstudier

Mer om Riksidrottsuniversitet och elitidrottsavtal.

Studenter vid idrottsrelaterade program bjuds in till Idrottshögskolans aktiviteter.

Programöversikt

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden inom träning och hälsa växer och akademisk kunskap efterfrågas allt mer. Som idrottsfysiolog har du en hög kompetens inom träning för hälsa och prestation och är därför attraktiv på arbetsmarknaden inom ett brett spektrum av arbetsgivare inom träning-, hälso- och friskvårdsbranschen.

Med världen som arbetsfält

Dina medicinska och idrottsfysiologiska kunskaper ger dig kompetens att arbeta i idrottsfysiologiska testlabb eller samarbeta med hälso- och sjukvården. De öppnar också för arbete utomlands.

”Exercise Physiologist” och ”Strength and Conditioning Specialist” är två internationella yrkestitlar som är aktuella för dig som går programmets alla kurser. Certifieringen utförs av externa organisationer och innehåller specifika kunskapsprov.

Mer information

CEP
SCS

Läsa mer eller forska?

När du är färdig med din utbildning på Idrottsfysiologprogrammet kan du läsa vidare på vårt ettåriga magisterprogram som är särskilt anpassat för dig. När du har en magisterexamen kan du söka dig vidare mot en forskarutbildning.

Läs mer om Magisterprogrammet i idrottsmedicin

Lärare specialidrott
För att få en lärarexamen i specialidrott kan du läsa Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, en påbyggnadsbar utbildning som kan ge dig lärarexamen i specialidrott.

Examen

Idrottsfysiologprogrammet omfattar tre års högskolestudier (180 hp) och leder till Medicine kandidatexamen med inriktning mot idrottsmedicin.

Anmälan och behörighet

Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

30 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 50/50 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 104 650 kr. Total studieavgift: 627 900 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1330

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vill du veta mer om lärarna och om Idrottsmedicin, kolla här.

Idrottsmedicin VO2 cykel
Lärare på programmet

Här får du veta mer om oss lärare på programmet.

Idrottsmedicin,  Y Balance Test
Idrottsmedicin

Idrottsmedicin handlar om frågor kring fysisk aktivitet, särskilt effekter av idrottsutövande.

Vanliga frågor

Måste man vara idrottare för att klara av utbildningen?

Det kan underlätta att ha erfarenhet som idrottare och/eller tränare, men det är ingen nödvändighet.

Behöver man vara ung vältränad för att klara av utbildningen?

Nej, det finns inga krav på att vara varken stark eller vältränad, men utbildningen involverar fysisk träning och testning där du själv aktivt deltar.

Kan jag läsa utbildningen på distans?

Nej, utbildningen bedrivs på heltid och i Umeå.

Kan man göra delar av utbildningen utomlands?

Ja, möjlighet finns. Det finns en valbar kurs i termin 5 och hela termin 6 kan genomföras utomlands. Internationaliseringsansvarig på Idrottsmedicin kan hjälpa dig att göra en ansökan, men det krävs att du planerar i god tid.
Läs mer

Hur många studenter går på programmet?

Vi har intag med 30 platser en gång per år.

Var kan man jobba när man har avslutat utbildningen?

Studenter från vårt tidigare program (med liknande innehåll) arbetar framför allt på gym- och friskvårdsanläggningar (eller träningsorganisationer) med ansvar för träning och eller utbildning men även som:

  • Testledare på idrottsfysiologiska laboratorier både i Sverige och utomlands
  • Tränare för idrottslag (oftast med ansvar för fysträning)
  • Tränare/spelarutvecklare
  • Träningsansvarig hos researrangörer

Vad kan jag jobba med om jag söker jobb utomlands?

Eftersom idrottsverksamhet är uppbyggd på olika sätt i olika länder varierar möjligheterna att kunna arbeta utomlands.

I många länder sköts idrottsverksamheten via skolor och universitet, vilket medför speciella utbildningskrav för tränare.

Internationellt gångbara organisationer ger möjligheten för er att visa att ni uppnår kunskapskrav. Via certifiering (efter godkända praktiska och teoretiska kunskapsprov) kan ni arbeta som:

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Apostolos Theos