"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Michael Svensson

Med Dr, lektor i Idrottsmedicin. Undervisning:idrottsfysiologi, metabolism och nutrition. Forskning:träning, muskelbiologi, metabolism, nutrition, övervikt, järn och metabolt syndrom.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Idrottsmedicin
Plats
Biologihuset hus B, plan 6, Umeå universitet, Avdelningen för Idrottsmedicin Umeå universitet, 901 87 Umeå
Metabolites, MDPI 2023, Vol. 13, (10)
Bacchetti, Tiziana; Morresi, Camilla; Ferretti, Gianna; et al.
Endocrine Connections, Bioscientifica 2021, Vol. 10, (9) : 1101-1110
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Nutrients, MDPI 2020, Vol. 12, (5)
Axling, Ulrika; Önning, Gunilla; Combs, Maile A.; et al.
Frontiers in Sports and Active Living, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 2
Jakobsson, Johan; Malm, Christer; Furberg, Maria; et al.
Nutrients, MDPI 2020, Vol. 12, (4)
Sjödin, Anna; Hellström, Fredrik; Sehlstedt, EwaCarin; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 8, (2)
Otten, Julia; Andersson, Jonas; Ståhl, Jens; et al.
European Journal of Sport Science, Vol. 17, (2) : 249-256
Brännström, André; Yu, Ji-Guo; Jonsson, Per; et al.
Cell Symposia Exercise Metabolism, 21-23 May, 2017, Gothenburg, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Endokrindagarna, 1-3 februari 2017, Uppsala, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Svensk Idrottsmedicin, Organ för Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin 2017, Vol. 36, (1) : 12-17
Svensson, Michael; Jonsson, Per; Johansson, Amanda; et al.
Muscle and Nerve, Vol. 52, (2) : 812-817
Boman, Niklas; Burén, Jonas; Antti, Henrik; et al.
European Journal of Applied Physiology, Vol. 114, (7) : 1463-1471
Alvehus, Malin; Boman, Niklas; Söderlund, Karin; et al.
Annals of Clinical and Laboratory Science, The Association of Clinical Scientists 2014, Vol. 44, (3) : 283-285
Larsson, Anders; Svensson, Michael B; Ronquist, Göran; et al.
Molecular BioSystems, Royal Society of Chemistry 2012, Vol. 8, (4) : 1187-1196
Chorell, Elin; Svensson, Michael; Moritz, Thomas; et al.
Metabolites, M D P I AG 2012, Vol. 2, (4) : 796-817
Thysell, Elin; Chorell, Elin; Svensson, Michael; et al.
Journal of Proteome Research, Washington: American Chemical Society 2009, Vol. 8, (6) : 2966-77
Chorell, Elin; Moritz, Thomas; Branth, Stefan; et al.
The Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, Informa Healthcare 2008, Vol. 68, (8) : 793-800
Malm, Christer; Hadrevi, Jenny; Bergström, Sven-Anders; et al.
Journal of Proteome Research, American Chemical Society 2007, Vol. 6, (6) : 2113-2120
Chorell, Elin; Thysell, Elin; Jonsson, Pär; et al.
The FASEB Journal, Vol. 16, (3) : 435-7
Cotgreave, Ian A; Goldschmidt, Lina; Tonkonogi, Michail; et al.
Journal of Physiology, Vol. 541, (Pt 2) : 569-74
Sahlin, Kent; Fernström, Maria; Svensson, Michael; et al.
Acta Physiologica Scandinavica, Vol. 176, (1) : 43-56
Svensson, M B; Ekblom, B; Cotgreave, I A; et al.
Free Radical Biology & Medicine, Vol. 31, (11) : 1313-22
Hellsten, Y; Svensson, M; Sjödin, B; et al.
Journal of Physiology, Vol. 528 Pt 2 : 379-88
Tonkonogi, M; Walsh, B; Svensson, M; et al.
Cell Death and Differentiation, Vol. 6, (3) : 256-61
Burgess, D H; Svensson, M; Dandrea, T; et al.
International Journal of Sport Nutrition, Vol. 9, (2) : 166-80
Svensson, M; Malm, C; Tonkonogi, M; et al.
Acta Physiologica Scandinavica, Vol. 161, (3) : 379-84
Malm, C; Svensson, M; Ekblom, B; et al.
Acta Physiologica Scandinavica, Vol. 157, (4) : 511-2
Malm, C; Svensson, M; Sjöberg, B; et al.

Undervisar främst inom idrottsfysiologi, muskelmetabolism, endokrinologi, nutrition och cellbiologi. Effekter av fysisk träning, nutrition/kost respektive inaktivitet/övervikt på arbetskapacitet, kroppskomposition, metabola funktioner och hormoner är centralt i undervisningen. Undervisar främst på Tränarprogrammet och Magisterprogrammet i Idrottsmedicin.