"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inbjudan till anknytning

Várdduo - Centrum för samisk forskning inbjuder lärare, forskare och doktorander vid Umeå universitet att anknyta sig till enheten. Samtliga anställda och emeriti vid Umeå universitet med intresse för forskningsfrågor med samisk tematik kan finna värde i detta.

Umeå universitet har en lång tradition av framstående samisk forskning. Idag bedrivs forskning med samiskt fokus vid universitetets samtliga fakulteter och vid ett flertal institutioner och enheter. Ett utslag av den samiska forskningens ställning var inrättandet av ett centrum för samisk forskning år 2000. Vaartoe, och sedermera Várdduo, har sedan dess verkat som en centrumbildning respektive enhet med Humanistiska fakulteten som värdfakultet, men med ett universitetsövergripande uppdrag.

Inom ramen för vårt uppdrag och i syfte att stärka banden mellan Várdduo och universitets alla institutioner och enheter, samt för att höja profilen för forskning med samisk och urfolkstematik på universitetet erbjuder vi lärare, forskare och doktorander vid Umeå universitet att anknyta sig till Várdduo.


Varför anknyta sig?

Som anknuten ingår du i ett nätverk över institutions- och fakultetsgränser med syfte att stimulera tvärvetenskapliga forskningsprojekt, väcka relevanta forskningsfrågor och sprida forskningsresultat. Målet är att samisk forskning och urfolksforskning ska ha hög synlighet på Umeå universitet, också i universitetets utbildningsutbud.

Som anknuten får du:

  • Tillgång till ett nätverk av forskare, lärare och doktorander med intresse för forskning kring samisk tematik;
  • Möjlighet till ekonomiskt och praktiskt stöd för att bjuda in gästföreläsare och/eller gästforskare;
  • Möjlighet till ekonomiskt stöd vid anordnandet av seminarier och/eller workshops;
  • Möjlighet att sitta en tid och arbeta vid centret

För att anknyta dig eller för mer information - kontakta Christina Storm Mienna som är föreståndare på Várdduo.

Föreståndare

Christina Storm Mienna
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare, universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2022-02-24