Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Charlotta Svonni
Telefon
090-786 90 88

Charlotta Svonni är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning med fokus på samisk utbildning.

Emma Strömqvist
Telefon
090-786 57 96

Jag arbetar som ekonomiadministratör på Språk, Arcum och Várdduo med 25% arbetstid på vardera ställe.

Gudrun Norstedt
Telefon
090-786 71 91

Jag är skogshistoriker och forskar om samisk användning av mark och resurser i äldre tid.

Karin Johansson
Telefon
090-786 74 57
Krister Stoor
Telefon
090-786 62 75

Universitetslektor vid samiska studier/Sámi dutkan. Folklore, etnologi, immateriell kultur är mitt forskningsområde. Mun lean kultuvrraoahpaheadji árbevirolaš máhttut leat mu dutkanberoštupmi.

Telefon
090-786 62 97

Jag är forskare och biträdande föreståndare för Várdduo och bitr. föreståndare för Humfaks forskarskola (FADC). Min forskning berör främst konflikter mellan utvinningsindustrier och urfolk.

Lena Maria Nilsson
Telefon
090-786 59 59

Sedan 2013 jobbar jag på Arcum. Jag forskar om samband mellan kostmönster (ex. samisk kost, kaffe) och folkhälsa, samt om säker tillgång på livsmedel i Arktis-området.

Lenita Lindblom

Jobbar 50% som ekonomiadministratör. Arbetar främst med budget, prognos, bokslut samt externa medel.

Telefon
090-786 51 50

Huvudsakliga intressen: undervisning, handledning och forskning om socioekonomiska ojämlikheter inom hälso- och sjukvårdssystemen

Per Axelsson

Universitetslektor och docent i historia med ett intresse för samisk hälsa, medicinhistoria och urfolksforskning. Förste gruppsuppleant i universitetsstyrelsen.

Peter Sköld
Telefon
090-786 63 47

Jag är professor i historia, samisk kultur och samhällsutveckling vid Umeå universitet. Jag är rektors rådgivare i arktiska och internationella frågor och därtill ceremonimästare vid Umeå universitet.

Åsa Össbo
Telefon
090-786 62 74

Jag arbetar som forskare vid Várdduo. Min forskning berör sociala konsekvenser av naturresursexploatering, främst vattenkraftproduktion, i urfolks områden.