Hoppa direkt till innehållet
printicon
Film: #17Goals17Weeks
#17Goals17Weeks

Handelshögskolan och de globala utvecklingsmålen

#17Goals17Weeks

Medlemstaterna i FN beslutade 2015 att anta Agenda 2030 för en hållbar utveckling och bestämde sig för 17 globala utvecklingsmål.

Handelshögskolan kommer under 17 veckor av höstterminen 2018 att presentera vart och ett av dessa mål för att belysa och informera om målen i sig men även för att visa vad vi som handelshögskola gör inom utbildning, forskning och samverkan som bidrar till att vi tillsammans når dessa mål.

De 17 globala utvecklingsmålen är den fyr som ska leda oss mot en bättre framtid. Alla kan vi bidra på något sätt och en handelshögskola med hållbarhetsinriktning är såklart inget undantag.

Vi bjuder in alla att följa oss under hösten och att vara med på den här resan!

  • Kommentera och berätta vad du tycker om vårt arbete.
  • Vad borde vi göra annorlunda?
  • Hjälp oss att sprida kunskap om de 17 globala utvecklingsmålen.
  • Vad gör du, ditt företag eller din organisation? Bidra med era exempel och berätta er historia!

Kampanjen rullar under hösten i Handelshögskolans kanaler på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter. Där kan du kommentera vad vi gör och även presentera dina egna aktiviteter.

Goal #1 - No Poverty

End poverty in all its forms everywhere.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #2 - Zero Hunger

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

Post #1

Post #2

Goal #3 - Good Health and Well-Being

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #4 Quality Education

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #5 - Gender Equality

Achieve gender equality and empower all women and girls.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #6 Clean Water and Sanitation

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.

Post #1

Post #2

Goal #7 - Affordable and Clean Energy

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #8 - Decent Work and Economics Growth

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Post #1

Post #2

Goal #9 - Industry, Innovation and Infrastructure

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

Post #1

Post #2

Goal #10 - Reduced Inequalities

Reduce inequality within and among countries.

Post #1

Post #2

Goal #11 - Sustainable Cities and Communities

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.

Post #1

Post #2

Goal #12 - Responsible Consumption and Production

Ensure sustainable consumption and production patterns.

Post #1

Post #2

Goal #13 - Climate Action

Take urgent action to combat climate change and its impacts.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #14 - Life Below Water

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.

Post #1

Post #2

Goal #15 - Life on Land

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.

(Coming 2018-12-11)

Goal #16 - Peace, Justice and Strong Institutions

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.

(Coming 2018-12-18)

Goal #17 - Partnerships for the Goals

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

(Coming 2018-12-25)