Hoppa direkt till innehållet
printicon

#17Goals17Weeks

Film: #17Goals17Weeks
#17Goals17Weeks

Handelshögskolan och de globala utvecklingsmålen

#17Goals17Weeks

Medlemsstaterna i FN beslutade 2015 att anta Agenda 2030 för en hållbar utveckling och bestämde sig för 17 globala utvecklingsmål.

Handelshögskolan genomförde under höstterminen 2018 ett projekt där vi under 17 veckor presenterade vart och ett av dessa mål för att belysa och informera om målen i sig men även för att visa vad vi som handelshögskola gör inom utbildning, forskning och samverkan som bidrar till att vi tillsammans når dessa mål.

De 17 globala utvecklingsmålen är den fyr som ska leda oss mot en bättre framtid. Alla kan vi bidra på något sätt och en handelshögskola med hållbarhetsinriktning är såklart inget undantag.

Du finner kampanjens alla inlägg nedan. Även om höstterminen 2018 passerat fortsätter vårt arbete, du får därför gärna kommentera inläggen, komma med förslag på samarbeten eller sprida vår kampanj vidare. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Du kan läsa mer om de globala utvecklingsmålen på sustainabledevelopment.un.org

Goal #1 - No Poverty

End poverty in all its forms everywhere.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #2 - Zero Hunger

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

Post #1

Post #2

Goal #3 - Good Health and Well-Being

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #4 Quality Education

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #5 - Gender Equality

Achieve gender equality and empower all women and girls.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #6 Clean Water and Sanitation

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.

Post #1

Post #2

Goal #7 - Affordable and Clean Energy

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #8 - Decent Work and Economics Growth

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Post #1

Post #2

Goal #9 - Industry, Innovation and Infrastructure

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

Post #1

Post #2

Goal #10 - Reduced Inequalities

Reduce inequality within and among countries.

Post #1

Post #2

Goal #11 - Sustainable Cities and Communities

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.

Post #1

Post #2

Goal #12 - Responsible Consumption and Production

Ensure sustainable consumption and production patterns.

Post #1

Post #2

Goal #13 - Climate Action

Take urgent action to combat climate change and its impacts.

Post #1

Post #2

Post #3

Goal #14 - Life Below Water

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.

Post #1

Post #2

Goal #15 - Life on Land

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.

Post #1

Post #2

Goal #16 - Peace, Justice and Strong Institutions

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.

Post #1

Post #2

Goal #17 - Partnerships for the Goals

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

Post #1