"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

När din studentuppsats är färdig

Godkända studentuppsatser och examensarbeten ska registreras och arkiveras i universitetets publikationsdatabas DiVA. Om du som skrivit uppsatsen godkänner det publiceras uppsatsen även i fulltext i DiVA. Den blir då tillgänglig så att alla kan läsa den. Vilka regler som gäller för registrering och publicering av din uppsats bestäms av din institution.

Institutionens regler gäller

På de flesta institutioner gäller att studenterna själva registrerar uppsatsen i DiVA. När din registrering granskats och godkänts av institutionens uppsatsadministratör blir registreringen av din uppsats synlig och sökbar i DiVA. Om du har godkänt att din uppsats ska göras fritt tillgänglig blir fulltexten av din uppsats tillgänglig samtidigt. 

Eftersom granskning och godkännande av uppsatsregistreringar i DiVA sköts manuellt kan det dröja en tid innan registreringen syns i DiVA. Vänta några dagar med att söka efter uppsatsen om du precis har registrerat den. Dröjer det längre än så, kontakta uppsatsadministratören på din institution.

Det är institutionerna som har ansvaret för hanteringen av studentuppsatser och det finns lokala skillnader i hanteringen. Institutionens uppsatsadministratörer kan hjälpa dig med frågor om registrering och publicering av uppsatser.

Biblioteket administrerar inte studentuppsatser.

Om någon annan än du (författaren) ska publicera uppsatsen i DiVA

När någon annan är du själv (till exempel en uppsatsadministratör) sköter registreringen av din uppsats måste du fylla i en blankett för medgivande av fulltextpublicering i DiVA.

Om du har skrivit uppsatsen tillsammans med andra måste ni alla skriva på blanketten.

Blanketten lämnas till institutionen, i regel till studieadministratör eller examinator.

Om din institution inte har en egen blankett för medgivande, kan du använda blanketten nedan:

Registrera, arkivera och publicera studentuppsatsen

Kontrollera först för att se om din uppsats redan är inlagd i DiVA. Om uppsatsen inte finns i DiVA kan du följa manualen för att registrera den.

Sök i DiVA

Manual: Registrera studentuppsats i DiVA

Innan du börjar registreringen är det bra att förbereda dig så att du har all information som du behöver fylla i. Tänk på följande saker:

  • Pdf:en med uppsatsen ska innehålla hela uppsatsen, inklusive titelblad och eventuella bilagor.
  • Institutionens regler kring uppsatsens formgivning måste följas.
  • Om uppsatsen har flera författare och ska publiceras i fulltext, ska en blankett med alla författares medgivande till fulltextpublicering arkiveras i DiVA.
Senast uppdaterad: 2019-10-22