Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

När din studentuppsats är färdig

Godkända studentuppsatser/examensarbeten ska registreras och arkiveras i universitetets publiceringsdatabas Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). Om du som skrivit uppsatsen godkänner det publiceras uppsatsen även i fulltext i DiVA. Den blir då tillgänglig för offentligheten att läsa. Rutiner för registrering och publicering av studentuppsatser i DiVA bestäms av respektive institution.

Institutionens regler gäller

På de flesta institutioner gäller att studenter själva registrerar uppsatsen i DiVA. När din registrering granskats och godkänts av institutionens DiVA-administratör blir registreringen av din uppsats synlig och sökbar i DiVA. Om du godkänt att din uppsats ska göras fritt tillgänglig blir filen med din uppsats också synlig. 

Eftersom granskning och godkännande av uppsatser i DiVA sköts manuellt kan det dröja en tid innan uppsatsen syns i DiVA. Vänta några dagar med att söka efter uppsatsen om du precis har registrerat den. Dröjer det längre än så, kontakta uppsatsadministratören på din institution.

Det är institutionerna som har ansvaret för hanteringen av studentuppsatser och det finns lokala skillnader i hanteringen. Institutionens uppsatsadministratörer kan hjälpa dig med frågor om registrering och publicering av uppsatser.

Biblioteket hanterar inte studentuppsatser.

Om någon annan än du som är upphovsperson (författare) ska publicera uppsatsen i DiVA

När någon annan sköter registrering och publicering av uppsatsen är det obligatoriskt att upphovspersonerna fyller i en blankett för medgivande av fulltextpublicering i DiVA. Det kan till exempel vara en uppsatsadministratör som lägger in arbetet i databasen. Blanketten lämnas till institutionen, i regel genom studieadministratör eller examinator.

Om en uppsats har flera upphovspersoner krävs alltid att blanketten fylls i och lämnas till institutionen.

Nedan finns en blankett som kan användas för medgivande till publicering. Det händer även att institutioner har arbetat fram egna varianter av blanketter för medgivande av publicering. 

Registrera, arkivera och publicera studentuppsatsen

Börja med att söka i DiVA för att kontrollera att din uppsats inte redan är inlagd. Om uppsatsen inte finns i DiVA kan du följa manualen för att registrera den:

Manual: Registrera studentuppsats

Innan du påbörjar registreringen är det bra att förbereda dig så att du har all information som du behöver fylla i. Det är också viktigt att PDF-filen med uppsatsen som du ska ladda upp innehåller hela uppsatsen, inklusive titelblad och bilagor, samt att institutionens instruktioner om uppsatsens formgivning följs.

Obligatoriskt att fylla i när du registrerar studentuppsats i DiVA

  • Namn
  • Institution/enhet
  • Titel
  • Uppsatsnivå (inklusive högskolepoäng, ämne och utbildning)
  • År och sidantal
  • Nationell ämneskategori
  • Nyckelord
  • Abstract
  • Om och när uppsatsen ska göras fritt tillgänglig
  • En PDF-fil med uppsatsen
Manual: Registrera studentuppsats
Manual: Registrera studentuppsats

För dig som ska lägga in din studentuppsats i DiVA.