Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Open access

När du publicerar eller delar forskningsresultat med öppen tillgång, open access, så underlättar du spridningen av din forskning. Många externa finansiärer ställer också krav på open access-publicering av forskningsresultat. Här hittar du information om kanaler, modeller, licenser, policies och rabatter för open access-publicering.

Rabatter för open access-publicering

Bibliotekets avtal täcker publiceringsavgiften helt eller delvis för ett stort antal tidskrifter.

Bedöm publiceringskanalers trovärdighet

Vägledning för att bedöma pålitligheten hos en tidskrift eller ett förlag.

Upphovsrätt och open access

Vad händer med upphovsrätten när du publicerar open access?

Olika sätt att publicera open access

Open access-tidskrift

Open access-tidskrift eller open access-plattform - öppen tillgång redan från början.

Parallellpublicering

Parallellpublicering - att göra en kopia tillgänglig via ett öppet arkiv eller en personlig hemsida.

Hybridpublicering

Hybridpublicering - Open access som tillval.

Open access-publicering vid Umeå universitet

Umeå universitet arbetar för att forskningsresultat i största möjliga mån ska göras fritt tillgängliga digitalt (open access) i enlighet med Berlindeklarationen. Detta ligger även i linje med krav på open access-publicering från Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

Universitetets policy för open access-publicering är att alla publikationer ska registreras i DiVA och dessutom göras så öppet tillgängliga som det är möjligt:

Umeå universitets forskare rekommenderas att i möjligaste mån publicera sina forskningsresultat med open access. Om detta inte görs är det värdefullt om en fulltextkopia publiceras öppet tillgänglig i DiVA, så kallad parallellpublicering.

Universitetets open access-policy

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

(Rektorsbeslut 2017-09-19)

1. Bakgrund

Umeå universitet verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga utsträckning. Detta i enlighet med Berlindeklarationen om Open Access som SUHF undertecknat och de krav som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer ställer.

En utgångspunkt vid formuleringen av föreliggande policy är att den ska vara så klar och tydlig som möjligt, och att det ska vara så enkelt som möjligt för forskare och studenter att följa den.

2. Policy

1. Registrering av forskningspublikationer i DIVA

Umeå universitets forskare ska registrera alla sina forskningspubliceringar i UmU:s publiceringsdatabas DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 220-2745- 06). Rapporter och andra forskningspublikationer som ges ut av Umeå universitet ska också registreras och deponeras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03).

2. Open access

Umeå universitets forskare rekommenderas att i möjligaste mån publicera sina forskningsresultat med open access. Om detta inte görs är det värdefullt om en fulltextkopia publiceras öppet tillgänglig i DiVA, så kallad parallellpublicering.

3. Avhandlingar

Avhandlingar som ges ut av Umeå universitet ska registreras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03). Avhandlingar ska publiceras elektroniskt i DiVA om inte upphovsrättsliga hinder finns.

4. Examensarbeten

Examensarbeten producerade vid Umeå universitet ska registreras och deponeras i DiVA. De registrerade uppgifterna (författare, titel, sammanfattning, institution m.m.) blir fritt tillgängliga. Där respektive fakultet eller institution rekommenderar fulltextpublicering sker sådan efter upphovsmannens godkännande.

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli