"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Parallellpublicera

Parallellpublicering är ett sätt att göra en forskningspublikation öppet tillgänglig genom att dela en version av den i ett öppet arkiv. Forskare och doktorander knutna till Umeå universitet kan parallellpublicera i DiVA. Här kan du lära dig mer om hur parallellpublicering fungerar och hur du själv går till väga.

Parallellpublicering innebär att du gör en version av ett publicerat verk tillgänglig i ett öppet arkiv som till exempel DiVA, universitetets publikationsdatabas. Parallellpublicering är ett gratis sätt att uppnå öppen tillgång (open access), även när tillgången till den publicerade versionen hos förlaget inte är öppen. Detta kallas ibland för grön öppen tillgång, eller “self-archiving” på engelska.

Fördelar med att parallellpublicera

När du parallellpublicerar bevaras din publikation långsiktigt vilket kan bidra till ökad synlighet, användning och genomslag för din forskning.

Det finns också andra fördelar med parallellpublicering:

  • Du uppnår öppen tillgång helt kostnadsfritt.
  • Andra får direkt tillgång till din publikation.
  • Du uppfyller de flesta forskningsfinansiärers krav på öppen tillgång.

Du måste kontrollera att förlaget tillåter parallellpublicering

När du skapar ett verk har du upphovsrätten till det. Om du publicerar med öppen tillgång behåller du oftast hela upphovsrätten och kan dela ditt verk fritt. Då får oftast publikationen en Creative commons-licens.

Om du inte publicerar med öppen tillgång skriver du ofta över de ekonomiska rättigheterna till förlaget. I de ekonomiska rättigheterna ingår rätten att dela din publikation på olika sätt. Därför behöver du kontrollera förlagets villkor för att parallellpublicera din publikation.

Upphovsrätt och öppna licenser vid publicering

Kontrollera förlagets villkor i Sherpa Services

De flesta förlag tillåter parallellpublicering, men kan ha begränsande villkor. I databasen Sherpa Services (tidigare Sherpa Romeo) kan du söka på tidskrifter eller förlag för att se förlagets policy för olika artikelversioner. Om du ska parallellpublicera i DiVA ska du kontrollera villkoren för ”institutional repository”. Vi rekommenderar att du alltid läser villkoren direkt på förlagets webbplats (länkar till förlagen finns ofta i Sherpa Services). Ofta benämns parallellpublicering som "self-archiving" eller "posting in a repository" på engelska.

Sherpa Services 

Kontrollera villkoren direkt med förlaget

Om tidskriften eller förlaget inte finns med i Sherpa Romeo kan du undersöka om det finns information på förlagets hemsida. I de fall du inte hittar någon information om det är tillåtet att parallellpublicera kan du kontakta förlaget och be om tillåtelse att publicera i DiVA. Om förlaget godkänner parallellpublicering behöver du ladda upp det skriftliga godkännandet tillsammans med publikationen i DiVA.

Parallellpublicera i DiVA 

Enligt universitets policy ska du om möjligt publicera en fulltextkopia av dina publikationer i DiVA. Innan du parallellpublicerar i DiVA behöver du se till att du har förlagets tillåtelse för detta. Kontrollera samtidigt om det finns krav från förlagets sida gällande till exempel embargo eller försättsblad. Du behöver också, om du har medel från en forskningsfinansiär, kontrollera att finansiären godtar parallellpublicering.

Så här gör du för att ladda upp en fulltext i DiVA

  1. Logga in i DiVA och gå till antingen "Lägg till publikation/Ladda upp filer" eller "Ändra/Radera post".
  2. Gå till steget för att ladda upp filer i formuläret.
  3. Välj version för publikationen och ladda upp filen.
  4. Ställ in tid för publicering (om embargo).
  5. Ange eventuell text som ska synas på försättsbladet.
  6. Ladda upp eventuellt godkännande från förlaget som en arkiverad bilaga.
  7. Spara och publicera.

Publikationen blir synlig efter att biblioteket har godkänt att den får göras tillgänglig, vilket kan ta några dagar.

Kontakta biblioteket om du inte kan redigera en befintlig publikation i DiVA.

Vanliga frågor och svar om parallellpublicering

Uppfyller jag finansiärens krav på öppen tillgång?

Om du har medel från en forskningsfinansiär som har en policy för öppen tillgång måste du kontrollera att de godtar parallellpublicering och att deras krav går att matcha med förlagets villkor. 

Vilken version av mitt manuskript ska jag använda?  

Vid parallellpublicering är det vanligtvis den granskade och accepterade versionen av en publikation som du ska använda. Versionen kallas också postprint eller author’s accepted manuscript (AAM). Det är versionen efter peer review men innan förlaget gjort de sista redaktionella justeringarna kring layout och korrektur.

Att parallellpublicera den accepterade versionen av din publikation uppfyller många forskningsfinansiärers krav på publicering med öppen tillgång. Det finns också finansiärer som kräver att du parallellpublicerar din publikation i ett arkiv eller motsvarande även när din publikation finns öppet tillgänglig hos förlaget. I de fallen brukar kravet gälla den slutgiltigt publicerade versionen.

När kan jag parallellpublicera? 

I de flesta fall är det lämpligt att parallellpublicera samtidigt som ditt verk publiceras.

Vissa förlag använder sig av en så kallad embargoperiod, som innebär att din publikation inte får göras tillgänglig i ett öppet arkiv förrän efter att en viss tid förlöpt. Embargoperioder är inte kompatibla med de krav på omedelbar öppen tillgång som många forskningsfinansiärer har.

Var ska jag parallellpublicera?   

Du kan parallellpublicera i universitetets publikationsdatabas DiVA för att uppfylla finansiärskrav och garantera långsiktig tillgång till din publikation.  

Du kan också parallellpublicera på andra ställen för att öka spridningen av och tillgången till ditt verk ytterligare. Kom ihåg att förlag kan ha olika villkor beroende på var du vill dela din publikation.  

Umeå universitets policy för vetenskaplig publicering

Universitetets policy säger att forskningsresultat i största möjliga mån ska publiceras med öppen tillgång. I de fall en publikation inte publiceras med öppen tillgång bör en fulltextkopia göras tillgänglig i universitetets publikationsdatabas DiVA. Samtliga publikationer ska registreras i DiVA.

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Har du frågor om att parallellpublicera?

Biblioteket hjälper dig när du ska publicera dina forskningsresultat. Kontakta oss när du har frågor om öppen tillgång, våra avtal med olika förlag, val av Creative commons-licens eller DiVA.

Senast uppdaterad: 2024-05-15