"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurser och insatser

Rekryteringsutbildning

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma pedagoger och andra anställda som har, eller har intresse av att ha, ledaruppdrag inom förskola och skola och som av chefer och förvaltningsledning bedöms ha förutsättningar för ett ledaruppdrag.
Rekryteringsutbildning

Läs vidare om ledarutbildningen för blivande skolledare och andra ledare inom förskola och skola.

Fortbildning för rektorer

Fortbildningen ska vara ett stöd i att fördjupa och utveckla det pedagogiska ledarskapet utifrån tydligare krav i skollag (2010:800) och nya eller reviderade läroplaner samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet.
Kommunikation i rektors profession – perspektiv, processer och redskap

Läs vidare om Kommunikation i rektors profession – perspektiv, processer och redskap

Bild på studenter vid dammen
Att leda på vetenskaplig grund

Läs vidare om kursen Att leda på vetenskaplig grund

Uppdragsutbildning 

Centrum för skolledarutveckling bedriver uppdragsutbildning som främst riktar sig till yrkesverksamma skolledare. Vår verksamhet inkluderar att genomföra den nationella, statliga utbildningen Rektorsprogrammet. Vi genomför även skräddarsydda uppdragsutbildningar och utvecklingsprojekt på uppdrag av kommuner och fristående huvudmän. Vår rekryteringsutbildning är en utbildning som syftar till att skapa kunskap och intresse för skolledarskap samt rekrytera framtida skolledare. Om ni är intresserade av att skräddarsy en utbildning utifrån era behov så ta kontakt med utbildningschef eller biträdande utbildningschef för samtal om innehåll, upplägg och kostnader.

Senast uppdaterad: 2024-02-22