Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Information gällande kommande träffar

Vi på Centrum för skolledarutveckling följer det som rör covid-19 noggrant och anpassar våra utbildningar i relation till det rådande läget. Vi utgår från rekommendationer från Umeå universitet och Folkhälsomyndigheten och rekommenderar att du som deltagare på Rektorsprogrammet gör detsamma.

Vi har beslutat att förlägga all undervisning på Rektorsprogrammet som fjärr-/distansundervisning fram till sommaren 2020. Undervisningen kommer att ske via Zoom, Skype och andra digitala verktyg.

Om du har frågor och går i någon av våra utbildningar vill vi be dig om att i första hand vända dig till din processledare.

Läs universitetets allmänna information.