"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Adobe Stock

Utbildning och AI

Pedagogiska perspektiv på AI och dess användning.

Om Utbildning och AI

Pedagogiska perspektiv på AI

Kopplingen mellan utbildning och AI kan beskrivas som att den omfattar tre områden:

  • Lärande med AI, till exempel användning av AI-drivna verktyg i klassrummen
  • Lärande om AI, till exempel dess tekniska lösningar och tekniker
  • Förberedelse av eleverna för en framtida AI-dominerad värld, till exempel att göra det möjligt för eleverna att bättre förstå potentialen och effekterna av AI.

TAIGAs fokusområde Utbildning och AI tillför ett pedagogiskt perspektiv på användningen av AI-system och är en viktig partner i utformningen av AI-system för utbildning. Vi arbetar i nära samarbete med övriga fokusområden inom TAIGA.

Kontakta oss

Fokusområdet inom utbildning och AI koordineras av universitetslektor Eva Mårell-Olsson som forskar om användningen av IT ur ett pedagogiskt perspektiv med tekniker som AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) och AI (Artificiell Intelligens).

Fokusområdets samordnare

Associates

Senast uppdaterad: 2023-12-28