"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Katarina Kärnebro

Katarina Kärnebro

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Education
Location
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
IJHE Bildungsgeschichte, Verlag Julius Klinkhardt 2022, Vol. 12, (2) : 138-156
Buchardt, Mette; Kärnebro, Katarina; Osbeck, Christina
Känsliga frågor, nödvändiga samtal: att lära om och av kontroverser, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 213-230
Kärnebro, Katarina
Yrkesutbildning på undantag: att bryta den låga attraktionskraften, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 383-412
Kärnebro, Katarina
Existentiella frågor i barns och ungas liv, Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap (FLR) 2020 : 29-39
Lilja, Annika; Buchardt, Mette; Kärnebro, Katarina; et al.
Skolverket 2019
Kärnebro, Katarina
Skolverket 2018
Kärnebro, Katarina
Skolverket 2018
Kärnebro, Katarina
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 145-161
Kärnebro, Katarina