Gräsmatta i mörker med blå-röda ljuspunkter ovanför
Image: Vilma Säll