Gräsmatta i mörker med blå-röda ljuspunkter ovanför
Bild: Vilma Säll