Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Publikationer och valideringsstudier vid Enheten för biobanksforskning

Publikationer EBF 2000-2015

Publikationer EBF 2016

Publikationer EBF 2017

Publikationer EBF 2018

EPIC-arbeten sorterade efter livsmedel

Publikationer kostdatabasen

Valideringsstudier för kostdatabasen

Valideringsstudie för motion i VIP-enkäten

Cambridge index för fysisk aktivitet: Interact Consortium. Validity of a short questionnaire to assess physical activity in 10 European countries. Eur J Epidemiol. 2012 Jan;27(1):15-25