Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om enheten

Enheten för biobanksforskning koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar. Servicen är öppen för både svenska och utländska forskare.

Enheten för biobanksforskning är organiserad under Medicinska fakulteten och har en föreståndare, Ingvar Bergdahl, och ett arbetsutskott som tillsammans med en styrelse leder verksamheten.

Expertgrupper

Två expertgrupper bedömer det vetenskapliga värdet av alla forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten.

Expertgrupper

Koordinatorer

Koordinatorerna har ansvaret för att olika verksamhetsområden, vanligen sjukdomsområden, vidareutvecklas på bästa sätt i samråd med enhetens ledning

Koordinatorer

Område projekt och databas

Det praktiska arbetet utförs främst av våra statistiker och projektadministratörer.

Vi ger rådgivning och konkret hjälp med:

  • epidemiologifrågor (exempelvis metodförändringar och populationens struktur)
  • statistikfrågor
  • studiedesign (exempelvis rörande upprepade prover)
  • juridik och medföljande pappersarbete (exempelvis ansökningar och vissa juridiska avtal)
  • etikansökningar
  • lämpliga samarbetspartners/konsortier och även andra kontakter
  • registerlänkningar, matchning av kontroller och pseudonymisering
  • harmonisering av data
  • generering av kostdatabas.

Kontakt: Åsa Ågren

Provhantering

Västerbottens läns landsting är ansvarigt för hanteringen av insamlade prover.
Västerbotten läns landsting, Biobanken norr

Avtal

Ett avtal om register och biobanksforskning har träffats mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet.

Avtal om samverkan inom register och biobanksforskning

Adresser 

E-post: ebf@umu.se

Enheten för biobanksforskning
Umeå universitet
901 87 Umeå