Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Gästforskarprogram

Syftet med CEDAR:s gästforskarprogram är att främja nationell och internationell forskning om befolkningsförändringar, åldrande, hälsa och välfärd genom att bjuda in forskare som kan berika och berikas av verksamheten vid CEDAR.

Gästforskarprogrammet gör det möjligt för gästforskare att under en avsedd tid:

  • vistas i forskningsmiljön vid CEDAR
  • få tillgång till övernattningsrum/övernattningslägenhet
  • få tillgång till arbetsplats med dator, nätuppkoppling etc. samt
  • erbjudas möjlighet till datauttag från någon av CEDAR:s databaser.

Gästforskarprogrammet står för boendekostnaden under vistelsen samt kostnaden för resa till och från Umeå.

Gästforskare som antas till programmet uppmanas att vara delaktig i CEDAR:s verksamhet under vistelsen, bland annat genom att presentera sin forskning vid CEDAR:s seminarium.

För mer information kontakta