Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid CEDAR

Anställda medarbetare

Anna Sofia Lundgren, professor

Anna Sofia Lundgren, professor i etnologi. Forskar om landsbygd, åldrande och e-hälsa. Undervisar på Kulturanalysprogrammet och Programmet för civilt arbete.

Barbara Schumann, forskare

Forskningsfokus på väder- och klimatpåverkan på människors hälsa i Sverige och i låg- och medelinkomstländer.

Professor i Åldrande med inriktning Kognitiv Neurovetenskap

Erika Sandow, universitetslektor

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Erling Häggström Lundevaller, universitetslektor

I'm a statistician at Umeå university at the Centre for Demographic and Ageing Research, CEDAR, and the statistical department.

Fredrik Wikdahl, övrig/annan befattning, assistent
Glenn Sandström, forskare

Glenn Sandström är docent i historia. Mitt primära forskningsfält är historisk och samtida demografiska och berör frågor kring familjedynamik och dess förändringar i ett långsiktigt perspektiv.

Johan Junkka, doktorand, postdoktor

Postdoktor i historisk demografi som studerar relationen mellan demografiska förändringar och sociala nätverk i Sverige mellan 1850 och 1950.

Lena Karlsson, universitetslektor

Jag arbetar som docent och universitetslektor i sociologi vid Sociologiska institutionen

Maria Wisselgren, utredare

Jag jobbar som utredare vid CEDAR, en befattning som är mångbottnad och omfattar många olika roller. Bland annat har jag rollen som datauttags- och forskningssamordnare.

Petra Sandberg, postdoktor

Jag forskar om kognitiv träning, med huvudfokus på minnesstrategier och åldrande. Jag är även involverad i projekt som rör människans luktsinne.