Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid CEDAR

Anställda medarbetare

My research investigates processes linking labour market inequalities, family life and wellbeing using methods for causal inference.

Anna Sundström, universitetslektor

Jag är docent i psykologi och mitt forskningsområde berör framför allt livsstils- och socioekonomiska faktorers relation till kognitivt åldrande och demenssjukdom.

Anna Sofia Lundgren, professor

Professor i etnologi. Forskar om landsbygd, åldrande och e-hälsa. Undervisar på Kulturanalysprogrammet och Programmet för civilt arbete.

Barbara Schumann, forskare

Forskningsfokus på väder- och klimatpåverkan på människors hälsa i Sverige och i låg- och medelinkomstländer.

Professor i Åldrande med inriktning Kognitiv Neurovetenskap

Emma Lundholm, universitetslektor

Lektor och docent i kulturgeografi. Forskar i första hand om regionala flyttningar inom Sverige och counter-urbanisering. Undervisar i befolkningsgeografi och kulturgeografiskametoder.

Erik Lindahl, systemutvecklare

Utvecklar datasystem som hanterar stora mängder demografiska data och gör detta tillgängligt för forskare.

Erika Sandow, universitetslektor

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Erling Häggström Lundevaller, universitetslektor

I'm a statistician at Umeå university at the Centre for Demographic and Ageing Research, CEDAR, and the statistical department.

Fredinah Namatovu, postdoktor, forskare

Fredinah Namatovu är en postdoktor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, hon arbetar på ett projekt som undersöker möjligheter och hinder längs levnadsbanan som finansieras av Europeiska forskningsrådet. Hennes roll i detta projekt innebär att använda kvantitativa metod att undersöka effekterna av funktionsnedsättningar på utbildning, arbetsmarknad, partnerskap och familjebildning, baserat på Sveriges nationella register.

Glenn Sandström, forskare

Glenn Sandström är docent i historia. Mitt forskningsfält är historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv.

Gunnar Brandén, övrig/annan befattning
Gunnar Malmberg, professor

Professor i kulturgeografi och biträdande föreståndare vid CEDAR. Forskar om migration och befolkningens åldrande.

Johan Junkka, postdoktor

Postdoktor i historisk demografi som studerar relationen mellan demografiska förändringar och sociala nätverk i Sverige mellan 1850 och 1950.

Lena Karlsson, universitetslektor

Jag arbetar som docent och universitetslektor i sociologi vid Sociologiska institutionen

Lotta Vikström, professor

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt ERC Consolidator Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu.

Maria Josefsson, forskare

Forskare i statistik som utvecklar longitudinella metoder för att studera kognitivt åldrande och riskfaktorer för demens.

Maria Larsson, utredare

Jobbar som biträdande föreståndare och utredare på CEDAR med ett brinnande intresse för länkning av historiska källor.

Maria Wisselgren, utredare

Jobbar som utredare på CEDAR, en befattning med mångskiftande arbetsuppgifter och roller. Är även involverad i två olika projekt som gästforskare. 

Mattias Sandström, utredare

Arbetar som utredare på CEDAR, bland annat med att hjälpa forskare som önskar datauttag från våra databaser samt kvalitetssäkring och upparbetning av databaserna.

Mojgan Padyab, forskare

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete

Osvaldo Fonseca, postdoktor

Forskar om klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Per Axelsson, forskare

Universitetslektor och vicedekan vid humanistiska fakulteten. Har ett intresse för samisk hälsa, historia och urfolksforskning.

Petra Sandberg, postdoktor

Jag forskar om kognitiv träning, med huvudfokus på minnesstrategier och åldrande. Jag är även involverad i projekt som rör människans luktsinne.

Tora Dunås, postdoktor

Forskar på hjärnans åldrande och hur hjärnavbildning kan användas för att förutsäga kognitiva förändringar, samt om dessa biomarkörer för åldrande är kopplade till livsstilsfaktorer.