Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid CEDAR

Anställda medarbetare

My research investigates processes linking labour market inequalities, family life and wellbeing using methods for causal inference.

Anna Sofia Lundgren

Professor i etnologi. Forskar om landsbygd, åldrande och e-hälsa. Undervisar på Kulturanalysprogrammet.

Ari Laitinen
Telefon
090-786 51 21
Barbara Schumann
Telefon
090-786 62 42

Forskningsfokus på väder- och klimatpåverkan på människors hälsa i Sverige och i låg- och medelinkomstländer.

Björn Högberg
Telefon
090-786 91 74

Min nuvarande forskning handlar om skolpolitikens betydelse för elevers hälsa, i Sverige och internationellt. Undervisar främst på termin 2 på socionomprogrammet.

Emma Lundholm

Lektor och docent i kulturgeografi. Forskar i första hand om regionala flyttningar inom Sverige och counter-urbanisering. Undervisar i befolkningsgeografi.

Erik Brändström
Telefon
090-786 59 84
Erika Sandow
Telefon
090-786 52 94

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Erling Häggström Lundevaller

Jag är en statistiker som jobbar på enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) och statistiska institutionen. 

Fredinah Namatovu
Telefon
090-786 58 77

Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Forskningsintressen: funktionsnedsättning, våld i nära relation, reproduktiv hälsa och befolkningens åldrande.

Fredrik Wikdahl
Telefon
070-673 26 07
Glenn Sandström
Telefon
090-786 59 75

Glenn Sandström är docent i historia. Mitt forskningsfält är historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv.

Gunnar Malmberg

Professor i kulturgeografi och biträdande föreståndare vid CEDAR. Forskar om migration och befolkningens åldrande.

Jenny Malmin
Telefon
090-786 94 15
Jenny Olofsson
Telefon
090-786 70 64

Kulturgeograf vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR), forskar om internationell migration och åldrande i Sverige. Deltar i arbetet med den internationella surveyundersökningen SHARE. 

Jimmy Ljungberg
Telefon
090-786 57 47
Johan Junkka

Biträdande lektor som studerar relationen mellan demografiska förändringar och sociala nätverk i Sverige

Josef Höglund
Telefon
090-786 74 93
Josefine Wälivaara
Karin Johansson
Telefon
090-786 74 57
Lotta Vikström
Telefon
090-786 62 66

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt ERC Consolidator Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu.

Maria Josefsson

Forskare i statistik som utvecklar longitudinella metoder för att studera kognitivt åldrande och riskfaktorer för demens.

Maria Larsson
Telefon
090-786 93 26

Jobbar som biträdande föreståndare och utredare på CEDAR med ett brinnande intresse för länkning av historiska källor.

Maria Wisselgren
Telefon
090-786 50 54

Jobbar som utredare på CEDAR, en befattning med mångskiftande arbetsuppgifter och roller. Är även involverad i två olika projekt som gästforskare. 

Mathias Michalski
Telefon
090-786 68 15
Mattias Sandström
Telefon
090-786 98 40

Arbetar som utredare på CEDAR, bland annat med att hjälpa forskare som önskar datauttag från våra databaser samt kvalitetssäkring och upparbetning av databaserna.

Mojgan Padyab

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete

Outi Hyvönen
Telefon
090-786 64 87
Per Axelsson
Telefon
090-786 71 95

Universitetslektor och docent i historia med ett intresse för samisk hälsa, medicinhistoria och urfolksforskning.

Päivi Jänkälä
Telefon
090-786 65 91
Pär Vikström
Telefon
090-786 60 41
Roger Eriksson
Telefon
090-786 50 01
Roger Lund
Telefon
090-786 51 54
Samuel Sundvall
Telefon
090-786 71 45

Doktorand i historia. Forskar på konsekvenserna av migrationsflöden till och från Norrlands inland under 1900-talet på såväl strukturell nivå som individnivå.

Sari Haarala
Telefon
090-786 66 02
Åsa Edström
Telefon
090-786 94 13