Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid CEDAR

Anställda medarbetare

Barbara Schumann, forskare

Forskningsfokus på väder- och klimatpåverkan på människors hälsa i Sverige och i låg- och medelinkomstländer.

Erika Sandow, universitetslektor

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Fredrik Wikdahl, övrig/annan befattning, assistent
Glenn Sandström, forskare

Glenn Sandström är docent i historia. Mitt primära forskningsfält är historisk och samtida demografiska och berör frågor kring familjedynamik och dess förändringar i ett långsiktigt perspektiv.

Johan Junkka, doktorand, postdoktor

Postdoktor i historisk demografi som studerar relationen mellan demografiska förändringar och sociala nätverk i Sverige mellan 1850 och 1950.

Lena Karlsson, universitetslektor

Jag arbetar som docent och universitetslektor i sociologi vid Sociologiska institutionen