Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Personal vid CEDAR

Anställda medarbetare

My research investigates processes linking labour market inequalities, family life and wellbeing using methods for causal inference.

Anna Sundström, universitetslektor
Telefon
090-786 61 39

Jag är docent i psykologi och mitt forskningsområde berör framför allt livsstils- och socioekonomiska faktorers relation till kognitivt åldrande och demenssjukdom.

Anna Sofia Lundgren, professor

Professor i etnologi. Forskar om landsbygd, åldrande och e-hälsa. Undervisar på Kulturanalysprogrammet.

Ari Laitinen, it-systemadministratör
Telefon
090-786 51 21
Barbara Schumann, forskare
Telefon
090-786 62 42

Forskningsfokus på väder- och klimatpåverkan på människors hälsa i Sverige och i låg- och medelinkomstländer.

Emma Lundholm, universitetslektor

Lektor och docent i kulturgeografi. Forskar i första hand om regionala flyttningar inom Sverige och counter-urbanisering. Undervisar i befolkningsgeografi.

Erik Brändström, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 59 84
Erik Lindahl, systemutvecklare (tjänstledig)
Telefon
090-786 50 16

Utvecklar datasystem som hanterar stora mängder demografiska data och gör detta tillgängligt för forskare.

Erik Törnlund, utredare (tjänstledig)
Telefon
090-786 60 12
Erika Sandow, universitetslektor
Telefon
090-786 52 94

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Erling Häggström Lundevaller, universitetslektor

Jag är en statistiker som jobbar på enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) och statistiska institutionen. 

Fredinah Namatovu, postdoktor
Telefon
090-786 58 77

Jag är forskare på CEDAR och min forskningfält inkluderar våld i nära relationer och livsförlopp av människor med funktionsnedsättningar.

Fredrik Wikdahl, övrig/annan befattning, assistent
Telefon
070-673 26 07
Glenn Sandström, forskare
Telefon
090-786 59 75

Glenn Sandström är docent i historia. Mitt forskningsfält är historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv.

Gunnar Malmberg, professor

Professor i kulturgeografi och biträdande föreståndare vid CEDAR. Forskar om migration och befolkningens åldrande.

Jenny Olofsson, forskare
Telefon
090-786 70 64

Kulturgeograf vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR), forskar om internationell migration och åldrande i Sverige. Deltar i arbetet med den internationella surveyundersökningen SHARE. 

Jimmy Ljungberg, systemutvecklare
Telefon
090-786 57 47
Johan Junkka, biträdande universitetslektor

Biträdande lektor som studerar relationen mellan demografiska förändringar och sociala nätverk i Sverige

Lena Karlsson, universitetslektor
Telefon
090-786 56 92

Jag arbetar som docent och universitetslektor i sociologi vid Sociologiska institutionen

Lotta Vikström, professor
Telefon
090-786 62 66

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt ERC Consolidator Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu.

Maria Josefsson, forskare

Forskare i statistik som utvecklar longitudinella metoder för att studera kognitivt åldrande och riskfaktorer för demens.

Maria Larsson, utredare
Telefon
090-786 93 26

Jobbar som biträdande föreståndare och utredare på CEDAR med ett brinnande intresse för länkning av historiska källor.

Maria Wisselgren, utredare
Telefon
090-786 50 54

Jobbar som utredare på CEDAR, en befattning med mångskiftande arbetsuppgifter och roller. Är även involverad i två olika projekt som gästforskare. 

Mattias Sandström, utredare
Telefon
090-786 98 40

Arbetar som utredare på CEDAR, bland annat med att hjälpa forskare som önskar datauttag från våra databaser samt kvalitetssäkring och upparbetning av databaserna.

Mojgan Padyab, forskare

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete

Nina Brynefall, systemutvecklare
Telefon
090-786 94 74
Osvaldo Fonseca, postdoktor
Telefon
090-786 98 13

Forskar om klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Outi Hyvönen, systemutvecklare
Telefon
090-786 64 87
Per Axelsson, forskare
Telefon
090-786 71 95

Universitetslektor och vicedekan vid humanistiska fakulteten. Har ett intresse för samisk hälsa, historia och urfolksforskning.

Päivi Jänkälä, systemutvecklare
Telefon
090-786 65 91
Pär Vikström, systemutvecklare
Telefon
090-786 60 41
Roger Eriksson, it-systemadministratör
Telefon
090-786 50 01
Roger Lund, systemutvecklare
Telefon
090-786 51 54