"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Folkmängdsdatabasen

Folkmängdsdatabasen innehåller uppgifter om den totala befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner vart tionde år under perioden 1810 till 1990.

Beställ data

Läs mer om hur du som är forskare går tillväga för att beställa data från CEDAR:s databaser.

Folkmängd

Ta del av uppgifter om den totala befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner.

Folkmängdsuppgifter insamlade av Christian Svärd

Uppgifterna i Folkmängdsdatabasen är ursprungligen insamlade av Christian Svärd. Han har sedermera överlåtit sitt material till Demografiska databasen som i sin tur registrerat dem i en databas. Folkmängdsuppgifterna kommer huvudsakligen från SCB:s historiska publikationer, medan kompletterande uppgifter har hämtats från Tabellverkets folkmängdsformulär.

Sök information ur databasen 

Du kan själv söka information ur denna databas genom att använda dig av det sökverktyg som DDB utvecklat och som kallas Folkmängd.

Läs med fördel informationsdokumentet som beskriver folkmängdsdatabasen innan du börjar din sökning med sökverktyget Folkmängd.

 

BRA ATT VETA!

Folkmängdsdatabasen är Demografiska databasens egendom. Därför är det inte tillåtet att överföra informationen på automatisk väg till en egen databas. Det är inte heller tillåtet att använda informationen för kommersiella syften.

Vid publicering av arbeten där information från någon av CEDAR/DDB:s databaser används ska alltid "Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet" anges som källa.

Senast uppdaterad: 2022-05-04