Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid CEDAR

Anknutna

Göran Broström, professor emeritus
Telefon
090-786 62 26

Docent i matematisk statistik, hans forskningsfält omfattar överlevnads- och livsförloppsanalys med demografiska och epidemiologiska tillämpningar.

Doktorandprojekt: The role of social relationship on health ageing among European population

Huvudhandledare: Nawi Ng

Sören Edvinsson, professor emeritus
Telefon
090-786 60 40