"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan skapar ett värdefullt nätverk mellan Umeå universitet, näringsliv och samhälle. Vi arbetar aktivt med att skapa nya samarbeten och konkretisera projektidéer för samverkansprojekt.

Företagsforskarskolan bygger på att en doktorand arbetar under fyra år med en frågeställning som behöver utforskas i ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern part, till exempel ett företag, organisation eller en offentlig förvaltning. Doktoranden handleds av en forskare vid universitetet och har samtidigt en mentor hos den externa parten.

Företagsforskarskolan stödjer projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner. Projekten finansieras av universitetet och den externa parten, varav Umeå universitet står för minst 50 procent av doktorandens lön och omkostnader.

Doktoranden är del av en tvärvetenskaplig studiegrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket och dessutom möjlighet att göra praktik hos den externa parten.

Företagsforskarskolan har följande uppdrag:

  • Öka interaktionen mellan universitet och det omgivande samhället, såväl näringsliv som offentlig sektor.
  • Skapa en utbildning på forskarnivå som förbereder doktoranderna för ett arbete med ökad samverkan inom och utanför akademien.
  • Tillvarata och utveckla forskningsprojekt som kombinerar hög vetenskaplig kvalitet med hög samhällsnytta.
  • Öka samverkan universitetets med näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.
  • Fördjupa relationer med de företag/organisationer som ingår i Företagsforskarskolan.
  • Initiera nya relationer mellan strategiska forskningsområden och företag samt organisationer

Organisation

Företagsforskarskolan leds av en styrelse och är organisatoriskt placerad under Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Styrelseordförande är Umeå universitets vicerektor för samverkan och innovation och ledamöterna består av lärarrepresentanter från universitetets fyra fakulteter samt tre externa representanter både från privat och offentlig sektor.

Föreståndare för Företagsforskarskolan sedan 2020 är professor Patrik Rydén.

Företagsforskarskolans styrgrupp

Ordförande: 
Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet

Lärarrepresentanter:
Jonas Nilsson, forskare, Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten

Torkel Molin, universitetslektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Humanistiska fakulteten

Jessika Wide, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Mats Tysklind, professor, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Externa representanter:
Åsa Fällman, biträdande näringslivschef, Umeå kommun

Anders Hjalmarsson, VD, Västerbottens handelskammare

Ingrid Undén Lindehell, HR-chef, Vakin

Adjungerade ledamöter:
Patrik Rydén, professor, föreståndare Företagsforskarskolan vid Umeå universitet

Åsa Boily, kanslichef, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet

Att vara doktorand i företagsforskarskolan

Som forskare i Företagsforskarskolan ingår man i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp vid sidan av sin ordinarie forskargrupp på institutionen. Gruppen ges ett kurspaket om 15 högskolepoäng för att stärka doktorandernas förmåga till samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras vetenskapliga ämneskompetens.

I doktorandtjänsten ingår även tre månaders praktik hos extern organisation och tillsammans ger detta en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling.

Presentation av Företagsforskarskolan (PDF)

Senast uppdaterad: 2024-04-03