"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Anna Strom

Carlos Martín lab

Forskargrupp Vi forskar om bioraffinering av lignocellulosisk biomassa, uppgradering av restströmmar till biodrivmedel och biobaserade material.

Vår forskning går ut på att uppgradera biobaserad material och organiskt avfall som ändå inte används, enligt principerna för bioraffinaderi. Konceptet bioraffinaderi bygger på att man använder biomassa, eller spillrester av biomassa, istället för petroleumbaserade råvaror för att tillverka produkter som bränsle, material, plattformskemikalier och högvärdiga produkter. Istället för fossila resurser, använder man råvaror eller restströmmar från jordbruk, skogsbruk och biobaserade industriella processer.

Vi är övertygade om att en introduktion av bioraffinaderier kommer att stärka och påskynda utvecklingen av bioekonomin. Vi vill därför skapa metoder som gör teknikprocesserna för biomassa hållbara. Vår grundläggande forskning handlar om förbehandling av lignocellulosa med hjälp av hydrotermiska processer och ”gröna” lösningsmedel. Vi undersöker också hur enzymer bryter ner biomassa. Slutligen fermenterar vi olika typer av biomassa med hjälp av mikrober, för att producera biodrivmedel och biopolymerer.

Vår grupp är del av forsknings- och utvecklingsplattformen Bio4Energy Biopolymerer och biokemiska konverteringsteknologier. Det är den största FoU-plattformen i forskningsmiljön Bio4Energy. Vi samarbetar nära med andra svenska organisationer, till exempel Sveriges lantbruksuniversitet, RISE Processum och Luleå tekniska universitet. Carlos Martín är också professor vid Inland Norway University of Applied Sciences, och samarbetar med forskare vid Universidad Mayor de San Andrés i Bolivia.

Vår huvudsakliga finansiering kommer från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande; Vetenskapsrådet, Kempe Stiftelserna, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och Bio4Energy:s Strategiska medel.

Externa finansiärer

Nytt sätt att framställa biobaserade produkter ur rester av quinoa

Bio4Energy-forskare har hittat ny byggsten för bioraffinaderi av rester av quinoa odlade i extrema miljöer.

Senast uppdaterad: 2022-02-24