"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Bio4Energy

Strategiskt forskningsområde Bio4Energy är en forskningsmiljö som tar fram metoder och verktyg för att kunna bedriva hållbart och effektivt bioraffinaderi. Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och forskare vid tre av Sveriges forskningsinstitut RISE ingår. (RISE Energy Technology Center, RISE Innventia och RISE Processum.) Drygt 220 forskare ingår i Bio4Energy, liksom ett industrinätverk bestående av företag och andra aktörer i sektorn.

Världsledande energi- och materialforskning

I dag härstammar nästa alla kemikalier och fordonsbränslen från fossila källor. Det vill forskare och företagare i norra Sverige ändra på genom att ersätta olja med ersättningsprodukter gjorda av skogsråvara eller annat biobaserat organiskt avfall. Tillsammans arbetar de inom forskningsmiljön Bio4Energy.

Forskningen inom Bio4Energy ligger i internationell framkant och omfattar hela produktionskedjan – från träd till färdiga produkter i form av biobränslen, biobaserade material och ”gröna” kemikalier, som exempelvis kan användas till läkemedel, textilier och förpackningar. Visionen är att skapa miljövänliga och hållbara tekniker som gör det möjligt att ersätta dagens oljeraffinaderier med bioraffinaderier.

Läs mer om forskningsmiljön på Bio4Energy.se

Vice föreståndare

Elisabeth Wetterlund, Luleå tekniska universitet

Medlemmar

Bio4Energy har en ny webbplats, där det tidigare öppna medlemsregistret inte finns med.

Forskningsmiljöns plattformar hittar man här (klicka på önskad länk).

Platforms – Bio4Energy

Bio4Energy Advisory Board – Bio4Energy

Industrinätverkets medlemmar finns i nuläget inte längre listade.

Kontakt/redaktör

Anna Strom, Bio4Energy kommunikation

info@bio4energy.se

Doktorand vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Ny forskning visar hur biobränslen påverkar cementproduktionen

Avhandling ger viktig kunskap för att minska koldioxidutsläppen vid tillverkning av cement och bränd kalk.

Sex flaskor med grönt innehåll i ett laboratorium.
Mikroalger från Umeå kan användas för att producera bioplast

Små, oansenliga organismer potentiella superstjärnor i den gröna omställningen.

De producerar världens mest energisparande golvbrunn

Kunskap från olika forskningsprojekt gör det möjligt att återanvända energin från duschen.

Senast uppdaterad: 2024-04-03