"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Bio4Energy

Strategiskt forskningsområde Bio4Energy är en forskningsmiljö som tar fram metoder och verktyg för att kunna bedriva hållbart och effektivt bioraffinaderi. Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och forskare vid tre av Sveriges forskningsinstitut RISE ingår. (RISE Energy Technology Center, RISE Innventia och RISE Processum.) Drygt 200 forskare ingår i Bio4Energy, liksom ett industrinätverk bestående av företag och andra aktörer i sektorn.

Världsledande energi- och materialforskning

I dag härstammar nästa alla kemikalier och fordonsbränslen från fossila källor. Det vill forskare och företagare i norra Sverige ändra på genom att ersätta olja med ersättningsprodukter gjorda av skogsråvara eller annat biobaserat organiskt avfall. Tillsammans arbetar de inom forskningsmiljön Bio4Energy.

Forskningen inom Bio4Energy ligger i internationell framkant och omfattar hela produktionskedjan – från träd till färdiga produkter i form av biobränslen, biobaserade material och ”gröna” kemikalier, som exempelvis kan användas till läkemedel, textilier och förpackningar. Visionen är att skapa miljövänliga och hållbara tekniker som gör det möjligt att ersätta dagens oljeraffinaderier med bioraffinaderier.

Läs mer om forskningsmiljön på Bio4Energy.se

Vice föreståndare

Elisabeth Wetterlund, Luleå tekniska universitet

Medlemmar

För tillfället finns alla medlemmar listade på Bio4Energy:s webbplats, i ett öppet medlemsregister.

Forskningsprogrammets medlemmar hittar man här (klicka på önskad forsknings- och utvecklingsplattform i dragspelet) Bio4Energy - Research - Bio4Energy

Industrinätverkets medlemmar finns listade här (gå ner en bit på sidan och finn dem i högerspalt) About Us - Bio4Energy

Kontakt/redaktör

Anna Strom, Bio4Energy kommunikation

info@bio4energy.se

Laserspektroskopi ger effektivare förbränning av biomassa

Ny optisk metod banar vägen för grön energiomställning och ger ökad kunskap om komplexa kemiska processer.

Framtidens energi kan finnas i restprodukter

Biomaterial blir värdefull resurs när samhället ställer om.

Senast uppdaterad: 2022-04-12