"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Jakob Owens Unsplash

Civi-Lab – framtidens lösningar inom visuella interaktiva och kreativa upplevelser

Forskargrupp Civi Lab, (Creativity, Interactivity and Visualization Computation Lab), studerar framväxande interaktivitet och visualiseringsteknik i skärningspunkten mellan datavisualisering, medieteknik, interaktiv dataanalys, eXtended Reality (XR), visuellt beslutsstöd, kreativ databehandling och UX.

Modern visualiseringsteknik har genomgått en snabb utveckling och den senaste tekniken har förändrat hur vi kan återskapa nya verkligheter där vi kommunicerar, tränar, analyserar, simulerar och förstår digitala och verkliga världar. Genom vår bakgrund inom visualiseringsteknik kan vi utveckla nya lösningar för att skapa nya visuella interaktiva upplevelser med fokus på människan.

Civi Lab strävar efter att arbeta tvärvetenskapligt över ämnesgränserna i nära samarbete med industri och samhälle för att med hjälp av visuell databehandling, hantera de utmaningar som uppstår under den digitala omvandlingen. Vi erbjuder ett kreativt utrymme för att utforska framtiden inom visuella interaktiva upplevelser. Vårt omfattande internationella nätverk och våra forskningspartnerskap gör att vi kan hantera de senaste trenderna och utmaningarna.

Vad vi gör

Vi utvecklar metoder, teknik, simulatorer, användarstudier och tillämpningar inom branscher som digitala spel, hälsovård, GLAM, produktionsindustrier, gruvdrift, digitala tvillingar och luftfart.

För företag

 • Prototyper
 • Konceptprövning
 • Forskningsprojekt
 • Events
 • Framtida arbetstagare

För studenter

 • Kurser
 • Avhandlingar
 • Projekt
 • Praktikplats

För forskare 

 • Forskningssamarbeten
 • Forskningsutbyte
 • Konferenser
 • Nätverk
 • Publikationer

Forskningsområden

 • Visual (data) analytics
 • Visuell data analys
 • Visuella beslutsmodeller och verktyg
 • eXtended Reality (XR)
 • Interaktiv datavisualisering
 • Human-AI-teaming
 • Kreativ beräkning
 • Visual decision support tools
 • eXtended Reality (XR)
 • Interactive data visualisation
 • Human-AI-teaming
 • Kreativ databehandling
 • Fördjupande teknik
 • Spel- och interaktionsdesign
 • Visualiseringsteknik
 • Interaktionsdesign och kundupplevelse (CX)

Applikationsområden 

 • Visualisering inom bioinformatik
 • Digitala datorspel
 • XR inom hälsovård och medicin
 • Interaktiv dataanalys
 • Digital tvillingteknik
 • Simulering och utbildning
 • Samarbete mellan människa och maskin (AI)
 • Utbildning och simulering
 • Bildframställning med obemannade flygfarkoster (UAV)

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap
Senast uppdaterad: 2022-03-03