"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsa

Forskargrupp Ur ett folkhälsoperspektiv är mat viktigt för att förebygga sjukdom. Syftet med forskningen inom profilområdet hälsa är att bättre försöka förstå hur den mat vi äter påverkar vår hälsa på individ- och samhällsnivå. De flesta projekt som bedrivs vid institutionen har någon slags hälsokoppling och har för avsikt att förbättra matvanor och därmed hälsa.

För närvarande bedrivs framförallt ett stort projekt inom profilområdet hälsa. Det så kallade LCHF (Low Carb High Fat)-projektet är en randomiserad kontrollerad studie med crossover design där unga vuxna normalviktiga kvinnor får äta enligt LCHF respektive de nordiska näringsrekommendationerna. Unikt med denna studie är att den är ytterst kontrollerad och att forskningspersonerna inte får äta något annat än den energi- och näringsberäknade mat de tillhandahållits. Idén är att kvinnorna ska vara viktstabila och bibehålla jämn fysisk aktivitet under studien för att sedan kunna utvärdera hur enbart kosten påverkar olika hälsoparametrar. Ett viktigt delmål i studien är att hitta sätt att med enkla blodprover kunna se vilken kost en viss person äter och har ätit, eftersom man då skulle kunna utvärdera långtidseffekten av olika koster vilket är svårt med de metoder som finns idag.

Hälsa är ett mycket centralt ämne inom framför allt dietistprogrammet, men även inom kurser på kostvetarprogrammet respektive utbildningen till hem- och konsumentkunskapslärare. Möjlighet till fördjupning ges i samtliga uppsatskurser.

 

LCHF-projektet

Forskningsledare

Senast uppdaterad: 2022-05-10