"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jonas Buren

Jag är docent i experimentell medicin och även utbildad ämneslärare i kemi och biologi. Mitt forskningsintresse rör metabol sjuklighet, nutrition och kostinterventioner.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Sedan en tid utvecklar jag en nutritionsinriktad forskningsprofil med fokus på hälsa, ämnesomsättning, idrottsnutrition och olika slags kostinterventioner. Nyligen har jag tillsammans med en av mina kollegor, Anna Sjödin, genomfört en randomiserad, kontrollerad överkorsningsstudie där forskningspersonerna fick prova att äta två olika koster, en kost enligt de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och en LCHF-kost. Den första publikationen från studien kom 2020. Länk till studien

Jag är intresserad av att utveckla befintliga, men även starta nya, samarbeten inom nutritionsområdet. Även studenter som är intresserade av att skriva magister- och masteruppsatser inom området är välkomna att höra av sig. Jag är även en del av Idrottshögskolans forskningsnätverk vid Umeå universitet. 

I tidigare forskning har jag framför allt studerat fettväven och hur den fungerar (för detaljer, se Publikationer).

Nutrients, Vol. 13, (3) : 1-12
Burén, Jonas; Ericsson, Madelene; Damasceno, Nágila Raquel Teixeira; et al.
Nutrients, MDPI 2020, Vol. 12, (4)
Sjödin, Anna; Hellström, Fredrik; Sehlstedt, EwaCarin; et al.
Obesity, Vol. 25, (5) : 892-900
Blomquist, Caroline; Alvehus, Malin; Burén, Jonas; et al.
Nutrition & Metabolism, BioMed Central (BMC) 2016, Vol. 13
Nilsson, Jessica; Ericsson, Madelene; Joibari, Masoumeh Motamedi; et al.
Muscle and Nerve, Vol. 52, (2) : 812-817
Boman, Niklas; Burén, Jonas; Antti, Henrik; et al.
European Journal of Applied Physiology, Vol. 114, (7) : 1463-1471
Alvehus, Malin; Boman, Niklas; Söderlund, Karin; et al.
Journal of Nutritional Biochemistry, Elsevier 2014, Vol. 25, (11) : 1108-1116
Ji, Chenlin; Dai, Yanyan; Jiang, Weiwei; et al.
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Centrum för Idrottsforskning 2013, (4) : 35-37
Sjödin, Anna; Persson, Sarah; Stigsson Claesson, Madeleine; et al.
Clinical Endocrinology, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 77, (5) : 684-690
Alvehus, Malin; Simonyte, Kotryna; Andersson, Therése; et al.
Clinical Endocrinology, Vol. 74, (1) : 51-59
Evans, Juliet; Goedecke, Julia H; Söderström, Ingegerd; et al.
Svensk Idrottsmedicin, Södertälje Svensk idrottsmedicinsk förening 2011, (2) : 26-29
Goding, Therese; Schönmeyr, Susanna; Burén, Jonas
PLOS ONE, Public Library of Science 2011, Vol. 6, (11) : e25726-
Hou, Miao; Liu, Yanhua; Zhu, Lijun; et al.
Human Reproduction, Vol. 26, (6) : 1478-85
Lindholm, Åsa; Blomquist, Caroline; Bixo, Marie; et al.
Obesity, Nature Publishing Group 2010, Vol. 18, (5) : 879-883
Alvehus, Malin; Burén, Jonas; Sjöström, Michael; et al.
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Endocrine Society 2010, Vol. 95, (7) : 3300-3308
Zhu, Lijun; Hou, Miao; Sun, Bin; et al.
PloS one, Vol. 4, (12) : e8475-
Andersson, Therése; Simonyte, Kotryna; Andrew, Ruth; et al.
Hormone and Metabolic Research, Vol. 41, (10) : 767-772
Renström, Frida; Burén, Jonas; Svensson, M K; et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, Vol. 474, (1) : 91-101
Burén, Jonas; Lai, Y C; Lundgren, Magdalena; et al.
Hormone and Metabolic Research, Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag KG 2008, Vol. 40 : 854-860
Lundgren, Magdalena; Burén, Jonas; Lindgren, P; et al.
Endocrinology, Vol. 148, (6) : 2716-22
Buren, Jonas; Bergström, Sven-Anders; Loh, Edmund; et al.
Metabolism: Clinical and Experimental, Vol. 56, (2) : 190-198
Renström, Frida; Buren, Jonas; Svensson, Maria; et al.
Diabetes/Metabolism Research Reviews, John Wiley & Sons 2005, Vol. 21, (6) : 487-494
Burén, Jonas; Eriksson, Jan
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Vol. 89, (6) : 2989-2997
Lundgren, Magdalena; Buren, Jonas; Ruge, Toralph; et al.
Umeå University medical dissertations, 817
Burén, Jonas
European Journal of Endocrinology, European Society of Endocrinology 2003, Vol. 148 : 157-167
Burén, Jonas; Liu, Hui-Xia; Lauritz, Johan; et al.
Atherosclerosis, Elsevier 2003, Vol. 166, (2) : 359-367
Eriksson, Jan; Burén, Jonas; Svensson, Maria; et al.
Metabolism: Clinical and Experimental, Elsevier Science 2002, Vol. 52, (2) : 239-245
Burén, Jonas; Lindmark, Stina; Renström, Frida; et al.
European Journal of Endocrinology, European Society of Endocrinology 2002, Vol. 146, (3) : 419-429
Burén, Jonas; Liu, Hui-Xia; Jensen, J.; et al.

Forskningsprojekt

15 augusti 2018 till 14 juni 2025
1 januari 2018 till 31 december 2022
1 januari 2018 till 31 december 2030

Jag undervisar framför allt på kurserna/modulerna Fysiologi för dietetik, Idrottsnutrition, Matens kemi, Näringskemi, Näringsfysiologi och Metabolism. 

Jonas Burén berättar om sin forskning