Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Jonas Buren

Jonas Buren

Jag är docent i experimentell medicin och även utbildad ämneslärare i kemi och biologi. Mitt forskningsintresse rör metabol sjuklighet, nutrition, fettväv och fysisk aktivitet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Sedan en tid utvecklar jag en nutritionsinriktad forskningsprofil med fokus på hälsa, ämnesomsättning, idrottsnutrition och fysisk aktivitet. Nyligen har jag tillsammans med en av mina kollegor, Anna Sjödin, genomfört en randomiserad, kontrollerad överkorsningsstudie där forskningspersonerna fick prova att äta två olika koster, en kost enligt de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och en LCHF-kost (se film om studien). De första publikationerna från studien sker under 2020.

Jag är intresserad av att utveckla befintliga, men även starta nya, samarbeten inom nutritionsområdet. Även studenter som är intresserade av att skriva magister- och masteruppsatser inom området är välkomna att höra av sig. Jag är även en del av Idrottshögskolans forskningsnätverk vid Umeå universitet. 

I tidigare forskning har jag framför allt studerat fettväven och hur den fungerar (för detaljer, se Publikationer). Den experimentella fettvävsrelaterade biomedicinska forskningen bedrevs i byggnad 6M vid Enheten för Medicin, Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin.

2020
Nutrients, MDPI 2020, Vol. 12, (4)
Sjödin, Anna; Hellström, Fredrik; Sehlstedt, EwaCarin; et al.
2017
Obesity, Vol. 25, (5) : 892-900
Blomquist, Caroline; Alvehus, Malin; Burén, Jonas; et al.
2016
Nutrition & Metabolism, BioMed Central 2016, Vol. 13
Nilsson, Jessica; Ericsson, Madelene; Joibari, Masoumeh Motamedi; et al.
2015
Muscle and Nerve, Vol. 52, (2) : 812-817
Boman, Niklas; Burén, Jonas; Antti, Henrik; et al.
2014
European Journal of Applied Physiology, Vol. 114, (7) : 1463-1471
Alvehus, Malin; Boman, Niklas; Söderlund, Karin; et al.
2014
Journal of Nutritional Biochemistry, Elsevier 2014, Vol. 25, (11) : 1108-1116
Ji, Chenlin; Dai, Yanyan; Jiang, Weiwei; et al.
2013
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Centrum för Idrottsforskning 2013, (4) : 35-37
Sjödin, Anna; Persson, Sarah; Stigsson Claesson, Madeleine; et al.
2012
Clinical Endocrinology, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 77, (5) : 684-690
Alvehus, Malin; Simonyte, Kotryna; Andersson, Therése; et al.
2011
Clinical Endocrinology, Vol. 74, (1) : 51-59
Evans, Juliet; Goedecke, Julia H; Söderström, Ingegerd; et al.
2011
PLoS ONE, Public Library of Science 2011, Vol. 6, (11) : e25726-
Hou, Miao; Liu, Yanhua; Zhu, Lijun; et al.
2011
Human Reproduction, Vol. 26, (6) : 1478-85
Lindholm, Åsa; Blomquist, Caroline; Bixo, Marie; et al.
2010
Obesity, Nature Publishing Group 2010, Vol. 18, (5) : 879-883
Alvehus, Malin; Burén, Jonas; Sjöström, Michael; et al.
2010
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Endocrine Society 2010, Vol. 95, (7) : 3300-3308
Zhu, Lijun; Hou, Miao; Sun, Bin; et al.
2009
PloS one, Vol. 4, (12) : e8475-
Andersson, Therése; Simonyte, Kotryna; Andrew, Ruth; et al.
2009
Hormone and Metabolic Research, Vol. 41, (10) : 767-772
Renström, Frida; Burén, Jonas; Svensson, M K; et al.
2008
Archives of Biochemistry and Biophysics, Vol. 474, (1) : 91-101
Burén, Jonas; Lai, Y C; Lundgren, Magdalena; et al.
2008
Hormone and Metabolic Research, Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag KG 2008, Vol. 40 : 854-860
Lundgren, Magdalena; Burén, Jonas; Lindgren, P; et al.
2007
Endocrinology, Vol. 148, (6) : 2716-22
Buren, Jonas; Bergström, Sven-Anders; Loh, Edmund; et al.
2007
Metabolism: Clinical and Experimental, Vol. 56, (2) : 190-198
Renström, Frida; Buren, Jonas; Svensson, Maria; et al.
2005
Diabetes/Metabolism Research Reviews, John Wiley & Sons 2005, Vol. 21, (6) : 487-494
Burén, Jonas; Eriksson, Jan
2004
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Vol. 89, (6) : 2989-2997
Lundgren, Magdalena; Buren, Jonas; Ruge, Toralph; et al.
2003
Umeå University medical dissertations, 817
Burén, Jonas
2003
European Journal of Endocrinology, European Society of Endocrinology 2003, Vol. 148 : 157-167
Burén, Jonas; Liu, Hui-Xia; Lauritz, Johan; et al.
2002
Metabolism: Clinical and Experimental, Elsevier Science 2002, Vol. 52, (2) : 239-245
Burén, Jonas; Lindmark, Stina; Renström, Frida; et al.
2002
European Journal of Endocrinology, European Society of Endocrinology 2002, Vol. 146, (3) : 419-429
Burén, Jonas; Liu, Hui-Xia; Jensen, J.; et al.

Jag undervisar framför allt på kurserna Fysiologi för dietetik, Idrottsnutrition, Näringskemi, Näringsfysiologi och Metabolism men är även handledare och examinator vid uppsatser.