"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Individ och samhälle

Forskargrupp För att kunna förstå matens betydelse i relation till individen och samhället behöver området studeras i sin kontext.

Pågående ProMeal-projekt berör skolan som institution, individen som elev och skollunch som mat och matplats.

Andra projekt studerar elevens relation till den utbildning som sker inom ämnet hem- och konsumentkunskap och de sociala förutsättningarna för lärande, samt ungdomar med en kostrelaterad sjukdom. Beroende på utgångspunkt för analysen blir fenomenet belyst ur olika perspektiv, till exempel genus, identitet och socioekonomi. Datainsamlingsmetoder som hittills använts är narrativ, enskilda intervjuer, fokusgrupper och observationsstudier.

Vi har i tidigare studier bland annat undersökt hur våra matval kan påverkas av exempelvis socioekonomisk position och hur normativitet och genus kommer till uttryck hos unga personer med celiaki som ordinerats en livslång kostbehandling med glutenfri kost.

Forskningsledare

Senast uppdaterad: 2022-05-10