Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon
Personalbild Cecilia Olsson

Cecilia Olsson

Docent i kostvetenskap, leg dietist och nutritionist.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i kostvetenskap. Min bakgrund har jag som legitimerad dietist, fil kand. i nutrition (nutritionist) samt 1 års studier i psykologi.

Mitt forskningsområde har främst kommit att omfatta matens och ätandets sociala funktioner. Jag har bland annat ett intresse av att studera professionella måltider ur olika perspektiv och på olika nivåer. De senaste åren har det främst handlat om skollunchen och för närvarande är jag biträdande handledare för Linda Berggren inom ett forskningsprojekt om skolmåltider i samarbete med Lärarhögskolan. Under perioden 2015-2017 utvecklade jag utbildningsvetenskaplig forskning inom kostvetenskap med medel beviljade av Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Jag är även intresserad av frågor kring mat och ätande som uttryck för identitet och normativitet och hur individen förhåller sig till mat och ätande i relation till det.  

Jag disputerade 2008 inom ett projekt där trender i insjuknande av celiaki hos svenska barn och ungdomar studerades i samarbete med enheten för Epidemiologi och global hälsa vid institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Inom projektet genomfördes även en kvalitativ studie med syfte att utforska hur tonåringar med celiaki upplever och hanterar den glutenfria kosten.

Min undervisning består för närvarande främst av kurser och moduler inom kostsociologi och beteendevetenskap samt handledning och examination av uppsatser. Tidigare har jag arbetat i ca 10 år som dietist inom främst primärvård och pediatrik, samt som forskningsassistent inom Västerbottens interventionsprojekt (VIP).

Cambridge Journal of Education
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Rönnlund, Maria; et al.
Children's Geographies, Routledge 2020, Vol. 18, (3) : 339-350
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Talvia, S.; et al.
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
Mat och ätande: sociologiska perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 195-210
Olsson, Cecilia
Journal of School Health, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 88, (10) : 744-753
Juniusdottir, Ragnheidur; Hörnell, Agneta; Gunnarsdottir, Ingibjorg; et al.
Health Education, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 117, (2) : 130-147
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
Europe's Journal of Psychology, Vol. 13, (4) : 645-666
Jonsson, Bert; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; et al.
International Journal of Celiac Disease, Science and Education Publishing 2017, Vol. 5, (3) : 115-124
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
Health Education, Vol. 117, (6) : 540-550
Waling, Maria; Olsson, Cecilia
NNC2016 - 11th Nordic nutrition conference, June 20-22, 2016, Gothenburg
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
Health Education Journal, Vol. 75, (8) : 961-971
Cecilia, Olsson; Waling, Maria
Food & Nutrition Research, Vol. 60, (1)
Hörnell, Agneta; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna Sigridur; et al.
International Journal of Celiac Disease, Vol. 4, (4) : 138-145
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2016 : 1114-1118
Namatovu, Fredinah; Lindkvist, Marie; Olsson, Cecilia; et al.
BMC Pediatrics, BioMed Central 2016, Vol. 16
Namatovu, Fredinah; Olsson, Cecilia; Lindkvist, Marie; et al.
PLoS ONE, Vol. 11, (10)
Olafsdottir, Anna S.; Hörnell, Agneta; Hedelin, Marlene; et al.
11th Nordic Nutrition Conference, 20-22 june, 2016, Gothenburg
Olsson, Cecilia; Mellberg, Sandra; Waling, Maria
Food and Nutrition Research, Co-Action Publishing 2016, Vol. 60
Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; Lagström, Hanna; et al.
Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 67 : 258-258
Talvia, Sanna; Lagstrom, Hanna; Laurinen, Maarit; et al.
Risk management for food allergy, Elsevier 2014 : 129-152
Husby, Steffen; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli
Journal of Nutritional Science, Cambridge University Press 2014, Vol. 3, (e2)
Kautto, Ethel; Rydén, Petra; Ivarsson, Anneli; et al.
BMC Gastroenterology, BioMed Central 2014, Vol. 14
Namatovu, Fredinah; Sandström, Olof; Olsson, Cecilia; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2014, Vol. 42, (7) : 572-580
Namatovu, Fredinah; Strömgren, Magnus; Ivarsson, Anneli; et al.
International Journal of Behavioral Medicine, Vol. 20, (3) : 378-384
Ljung, Sofia; Olsson, Cecilia; Rask, Merith; et al.
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas riksförbund 2013, Vol. 22, (3) : 30-31
Mattsson Sydner, Ylva; Andersson, Agneta; Nydahl, Margareta; et al.
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv, Umeå: Umeå universitet 2013 : 91-93
Nylander, Annica; Olsson, Cecilia
European Journal of Public Health, Vol. 23, (1) : 73-73
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta
Journal of Clinical Nursing, Vol. 22, (7-8) : 1034-1043
Ottosson, Sandra; Laurell, Göran; Olsson, Cecilia
Drivers of Innovation in Pediatric Nutrition, S. Karger 2010 : 65-79
Nordyke, Katrina; Olsson, Cecilia; Hernell, Olle; et al.
Nordisk Nutrition, (2) : 31-32
Olsson, Cecilia
Real life with celiac disease: Troubleshooting and thriving gluten free, AGA Press 2010 : 213-216
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta
Journal of human nutrition and dietetics (Print), Oxford: Blackwell Scientific 2010, Vol. 23, (3) : 294-300
Öhlund, Karin; Olsson, Cecilia; Hernell, Olle; et al.
Qualitative Health Research, Sage Publications 2009, Vol. 19, (7) : 976-984
Olsson, Cecilia; Lyon, Phil; Hörnell, Agneta; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 98, (2) : 337-342
Olsson, Cecilia; Stenlund, Hans; Hörnell, Agneta; et al.
Pediatrics, Vol. 122, (3) : 528-34
Olsson, Cecilia; Hernell, Olle; Hörnell, Agneta; et al.
Journal of human nutrition and dietetics (Print), Wiley Blackwell 2008, Vol. 21, (4) : 359-367
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta; Ivarsson, Anneli; et al.
The XIIth International Celiac Disease Symposium : -
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta; Lönnberg, Göran; et al.
8th Nordic Nutrition Conference: Public Health Nutrition : -
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta; Sydner Mattsson, Ylva
Rapport / Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet, 1
Ahlgren, Roger; Bergh, Kurt; Hauer, Cecilia; et al.
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.