Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Cecilia Olsson

Cecilia Olsson

Docent i kostvetenskap, leg dietist och nutritionist.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i kostvetenskap. Min bakgrund har jag som legitimerad dietist, fil kand. i nutrition (nutritionist) samt 1 års studier i psykologi.

Mitt forskningsområde har främst kommit att omfatta matens och ätandets sociala funktioner. Jag har bland annat ett intresse av att studera professionella måltider ur olika perspektiv och på olika nivåer. De senaste åren har det främst handlat om skollunchen och för närvarande är jag biträdande handledare för Linda Berggren inom ett forskningsprojekt om skolmåltider i samarbete med Lärarhögskolan. Under perioden 2015-2017 utvecklade jag utbildningsvetenskaplig forskning inom kostvetenskap med medel beviljade av Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Jag är även intresserad av frågor kring mat och ätande som uttryck för identitet och normativitet och hur individen förhåller sig till mat och ätande i relation till det.  

Jag disputerade 2008 inom ett projekt där trender i insjuknande av celiaki hos svenska barn och ungdomar studerades i samarbete med enheten för Epidemiologi och global hälsa vid institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Inom projektet genomfördes även en kvalitativ studie med syfte att utforska hur tonåringar med celiaki upplever och hanterar den glutenfria kosten.

Min undervisning består för närvarande främst av kurser och moduler inom kostsociologi och beteendevetenskap samt handledning och examination av uppsatser. Tidigare har jag arbetat i ca 10 år som dietist inom främst primärvård och pediatrik, samt som forskningsassistent inom Västerbottens interventionsprojekt (VIP).

2020
Children's Geographies, Routledge 2020, Vol. 18, (3) : 339-350
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Talvia, S.; et al.
2019
Mat och ätande: sociologiska perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 195-210
Olsson, Cecilia
2018
Journal of School Health, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 88, (10) : 744-753
Juniusdottir, Ragnheidur; Hörnell, Agneta; Gunnarsdottir, Ingibjorg; et al.
2017
Health Education, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 117, (2) : 130-147
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
2017
Europe's Journal of Psychology, Vol. 13, (4) : 645-666
Jonsson, Bert; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; et al.
2017
International Journal of Celiac Disease, Science and Education Publishing 2017, Vol. 5, (3) : 115-124
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
2017
Health Education, Vol. 117, (6) : 540-550
Waling, Maria; Olsson, Cecilia
2016
NNC2016 - 11th Nordic nutrition conference, June 20-22, 2016, Gothenburg
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
2016
Health Education Journal, Vol. 75, (8) : 961-971
Cecilia, Olsson; Waling, Maria
2016
Food & Nutrition Research, Vol. 60, (1)
Hörnell, Agneta; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna Sigridur; et al.
2016
International Journal of Celiac Disease, Vol. 4, (4) : 138-145
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
2016
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2016 : 1114-1118
Namatovu, Fredinah; Lindkvist, Marie; Olsson, Cecilia; et al.
2016
BMC Pediatrics, BioMed Central 2016, Vol. 16
Namatovu, Fredinah; Olsson, Cecilia; Lindkvist, Marie; et al.
2016
PLoS ONE, Vol. 11, (10)
Olafsdottir, Anna S.; Hörnell, Agneta; Hedelin, Marlene; et al.
2016
11th Nordic Nutrition Conference, 20-22 june, 2016, Gothenburg
Olsson, Cecilia; Mellberg, Sandra; Waling, Maria
2016
Food and Nutrition Research, Co-Action Publishing 2016, Vol. 60
Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; Lagström, Hanna; et al.
2015
Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 67 : 258-258
Talvia, Sanna; Lagstrom, Hanna; Laurinen, Maarit; et al.
2014
Risk management for food allergy, Elsevier 2014 : 129-152
Husby, Steffen; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli
2014
Journal of Nutritional Science, Cambridge University Press 2014, Vol. 3, (e2)
Kautto, Ethel; Rydén, Petra; Ivarsson, Anneli; et al.
2014
BMC Gastroenterology, BioMed Central 2014, Vol. 14
Namatovu, Fredinah; Sandström, Olof; Olsson, Cecilia; et al.
2014
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2014, Vol. 42, (7) : 572-580
Namatovu, Fredinah; Strömgren, Magnus; Ivarsson, Anneli; et al.
2013
International Journal of Behavioral Medicine, Vol. 20, (3) : 378-384
Ljung, Sofia; Olsson, Cecilia; Rask, Merith; et al.
2013
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas riksförbund 2013, Vol. 22, (3) : 30-31
Mattsson Sydner, Ylva; Andersson, Agneta; Nydahl, Margareta; et al.
2013
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv, Umeå: Umeå universitet 2013 : 91-93
Nylander, Annica; Olsson, Cecilia
2013
European Journal of Public Health, Vol. 23, (1) : 73-73
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta
2013
Journal of Clinical Nursing, Vol. 22, (7-8) : 1034-1043
Ottosson, Sandra; Laurell, Göran; Olsson, Cecilia
2010
Drivers of Innovation in Pediatric Nutrition, S. Karger 2010 : 65-79
Nordyke, Katrina; Olsson, Cecilia; Hernell, Olle; et al.
2010
Nordisk Nutrition, (2) : 31-32
Olsson, Cecilia
2010
Real life with celiac disease: Troubleshooting and thriving gluten free, AGA Press 2010 : 213-216
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta
2010
Journal of human nutrition and dietetics (Print), Oxford: Blackwell Scientific 2010, Vol. 23, (3) : 294-300
Öhlund, Karin; Olsson, Cecilia; Hernell, Olle; et al.
2009
Qualitative Health Research, Sage Publications 2009, Vol. 19, (7) : 976-984
Olsson, Cecilia; Lyon, Phil; Hörnell, Agneta; et al.
2009
Acta Paediatrica, Vol. 98, (2) : 337-342
Olsson, Cecilia; Stenlund, Hans; Hörnell, Agneta; et al.
2008
Pediatrics, Vol. 122, (3) : 528-34
Olsson, Cecilia; Hernell, Olle; Hörnell, Agneta; et al.
2008
Journal of human nutrition and dietetics (Print), Wiley Blackwell 2008, Vol. 21, (4) : 359-367
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta; Ivarsson, Anneli; et al.
2006
The XIIth International Celiac Disease Symposium : -
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta; Lönnberg, Göran; et al.
2004
8th Nordic Nutrition Conference: Public Health Nutrition : -
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta; Sydner Mattsson, Ylva
1996
Rapport / Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet, 1
Ahlgren, Roger; Bergh, Kurt; Hauer, Cecilia; et al.
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.