Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Cecilia Olsson

Cecilia Olsson

Docent i kostvetenskap, leg dietist och nutritionist.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i kostvetenskap. Min bakgrund har jag som legitimerad dietist, fil kand. i nutrition (nutritionist) samt 1 års studier i psykologi.

Mitt forskningsområde handlar främst om måltidens sociala och kulturella betydelse. Jag har bland annat ett intresse av att studera måltider som serveras inom vård, skola och omsorg ur olika perspektiv och på olika nivåer. De senaste åren har det främst handlat om skollunchen och för närvarande är jag huvudhandledare för Susanna Sandberg där ett projekt planeras om skollunchen för barn i behov av anpassningar under skollunchen. Detta doktorandprojekt är ett samarbete med Lärarhögskolan vid Umeå universitet. I ett annat projekt där jag är biträdande handledare för Sarah Persson studeras hur dietister och patienter uppfattar en internetbaserad kostbehandling. Ett annat forskningsintresse är hur människors sociala liv och sociala identitet påverkas av att följa en kostbehandling. 

Min undervisning består för närvarande främst av kurser och moduler som handlar om beteendevetenskapliga och samhälleliga perspektiv på ämnet kost- och måltidsvetenskap samt handledning och examination av uppsatser. Tidigare har jag arbetat i ca tio år som dietist, främst inom primärvård och pediatrik.

Cambridge Journal of Education, Routledge 2021, Vol. 51, (2) : 247-261
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Rönnlund, Maria; et al.
Children's Geographies, Routledge 2020, Vol. 18, (3) : 339-350
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Talvia, S.; et al.
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
Mat och ätande: sociologiska perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 195-210
Olsson, Cecilia
Journal of School Health, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 88, (10) : 744-753
Juniusdottir, Ragnheidur; Hörnell, Agneta; Gunnarsdottir, Ingibjorg; et al.
Health Education, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 117, (2) : 130-147
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
Europe's Journal of Psychology, Vol. 13, (4) : 645-666
Jonsson, Bert; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; et al.
International Journal of Celiac Disease, Science and Education Publishing 2017, Vol. 5, (3) : 115-124
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
Health Education, Vol. 117, (6) : 540-550
Waling, Maria; Olsson, Cecilia
NNC2016 - 11th Nordic nutrition conference, June 20-22, 2016, Gothenburg
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
Health Education Journal, Vol. 75, (8) : 961-971
Cecilia, Olsson; Waling, Maria
Food & Nutrition Research, Vol. 60, (1)
Hörnell, Agneta; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna Sigridur; et al.
International Journal of Celiac Disease, Vol. 4, (4) : 138-145
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2016 : 1114-1118
Namatovu, Fredinah; Lindkvist, Marie; Olsson, Cecilia; et al.
BMC Pediatrics, BioMed Central 2016, Vol. 16
Namatovu, Fredinah; Olsson, Cecilia; Lindkvist, Marie; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (10)
Olafsdottir, Anna S.; Hörnell, Agneta; Hedelin, Marlene; et al.
11th Nordic Nutrition Conference, 20-22 june, 2016, Gothenburg
Olsson, Cecilia; Mellberg, Sandra; Waling, Maria
Food and Nutrition Research, Co-Action Publishing 2016, Vol. 60
Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; Lagström, Hanna; et al.
Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 67 : 258-258
Talvia, Sanna; Lagstrom, Hanna; Laurinen, Maarit; et al.
Risk management for food allergy, Elsevier 2014 : 129-152
Husby, Steffen; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli
Journal of Nutritional Science, Cambridge University Press 2014, Vol. 3, (e2)
Kautto, Ethel; Rydén, Petra; Ivarsson, Anneli; et al.
BMC Gastroenterology, BioMed Central 2014, Vol. 14
Namatovu, Fredinah; Sandström, Olof; Olsson, Cecilia; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2014, Vol. 42, (7) : 572-580
Namatovu, Fredinah; Strömgren, Magnus; Ivarsson, Anneli; et al.
International Journal of Behavioral Medicine, Vol. 20, (3) : 378-384
Ljung, Sofia; Olsson, Cecilia; Rask, Merith; et al.
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas riksförbund 2013, Vol. 22, (3) : 30-31
Mattsson Sydner, Ylva; Andersson, Agneta; Nydahl, Margareta; et al.
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 91-93
Nylander, Annica; Olsson, Cecilia
European Journal of Public Health, Vol. 23, (1) : 73-73
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta
Journal of Clinical Nursing, Vol. 22, (7-8) : 1034-1043
Ottosson, Sandra; Laurell, Göran; Olsson, Cecilia
Drivers of Innovation in Pediatric Nutrition, S. Karger 2010 : 65-79
Nordyke, Katrina; Olsson, Cecilia; Hernell, Olle; et al.
Nordisk Nutrition, (2) : 31-32
Olsson, Cecilia
Real life with celiac disease: Troubleshooting and thriving gluten free, AGA Press 2010 : 213-216
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta
Journal of human nutrition and dietetics (Print), Oxford: Blackwell Scientific 2010, Vol. 23, (3) : 294-300
Öhlund, Karin; Olsson, Cecilia; Hernell, Olle; et al.
Qualitative Health Research, Sage Publications 2009, Vol. 19, (7) : 976-984
Olsson, Cecilia; Lyon, Phil; Hörnell, Agneta; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 98, (2) : 337-342
Olsson, Cecilia; Stenlund, Hans; Hörnell, Agneta; et al.
Pediatrics, Vol. 122, (3) : 528-34
Olsson, Cecilia; Hernell, Olle; Hörnell, Agneta; et al.
Journal of human nutrition and dietetics (Print), Wiley Blackwell 2008, Vol. 21, (4) : 359-367
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta; Ivarsson, Anneli; et al.
The XIIth International Celiac Disease Symposium : -
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta; Lönnberg, Göran; et al.
8th Nordic Nutrition Conference: Public Health Nutrition : -
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta; Sydner Mattsson, Ylva
Rapport / Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet, 1
Ahlgren, Roger; Bergh, Kurt; Hauer, Cecilia; et al.
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.