"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Jonas Barandun Lab

Forskargrupp Gruppen studerar makromolekylära komplex av specialiserade patogena organismer.

I vår forskargrupp använder vi en kombination av in vivo-analyser, biokemi och kryo-elektronmikroskopi för att studera makromolekylära komplex av specialiserade patogena organismer. Vi vil förstå den molekylära grunden för väsentliga vägar i patogener och avslöja unika strukturella determinanter som kan fungera som nya mål för antibiotika.

Visualisering av unika molekylära maskiner som är viktiga för infektionsprocessen 

En intracellulär "livsstil" är en vanlig strategi för parasiter eftersom det ger många fördelar som tillgång till näringsämnen och undvikande av värdimmunsystemet. Denna strategi används av prokaryota och eukaryota parasiter som orsakar ett brett spektrum av sjukdomar. Vissa patogener har utvecklat unika och högspecialiserade molekylära system som gör det möjligt för dem att infektera, kvarstå, gömma sig och föröka sig i en värdcell.

Vi är särskilt intresserade av mycket divergerande och specialiserade patogener som har unika sätt att infektera värdceller. Vi strävar efter att identifiera och karakterisera dessa processer och att tillhandahålla en molekylär och strukturell grund för specialiserade infektionsmekanismer.

Organismspecifika element i universellt bevarade sammansättningar

Många molekylära maskiner bevaras i alla levande organismer. Ribosomen är till exempel ansvarig för nästan all proteinsyntes på jorden och väsentlig i alla levande organismer. Denna betydelse belyses av det faktum att många antibiotika riktar sig mot denna viktiga makromolekylära RNA-proteinsammansättning. Trots deras välbevarade centrala roll i alla celler skiljer sig ribosomer av olika organismer åt när det gäller deras komplexa strukturella sammansättning.

Vi vill ta reda på hur evolutionen har format ribosomens struktur och sammansättning i mycket divergerande och försummade organismer och karakterisera patogenspecifika skillnader. Vidare skulle vi vilja ta reda på om dessa skillnader kräver en organismspecifik monteringsprocess och ger en strukturell grund för syntes av ribosomer hos patogena organismer.

Forskningsledare

Jonas Barandun
Forskare, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 56

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
EU beviljar Umeå-forskare drygt 66 miljoner kronor

Sexton projekt vid Umeå universitet får dela på över 66 nya forskningsmiljoner från EU.

Umeåforskare får viktigt europeiskt startbidrag

Jonas Barandun vid MIMS får europeiska forskningsrådet ERC:s Starting Grant 2020.

Minsta proteinfabriken i parasiter beskrivs av Umeåforskare

Med hjälp av kryo-elektronmikroskopi visas unika detaljer om ribosomer i mikrosporidieparasiter.

Senast uppdaterad: 2022-12-02