"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Petterson

Jonas von Hofsten lab

Forskargrupp Muskelutveckling och specificering av fibertyper. Vår forskning omfattar studier inom cellulära och utvecklingsbiologiska processer, såsom cellspecificering och de signalvägar som styr denna.

Huvudfokus ligger på de molekylära mekanismer som kontrollerar muskelutveckling. Frågeställningen är intressant ur ett rent grundforskningsperspektiv, men är också relevant ur ett medicinskt perspektiv, där de flesta muskeldegenerativa sjukdomar fortfarande är svårbehandlade och omöjliga att bota.

Att få kunskap om grundläggande mekanismer bakom muskelspecificering är viktigt för att förstå hur muskelcellerna får sina unika egenskaper, och kommer att öka kunskapen om regleringen av hur fibertyper formas i olika delar av embryot under fosterutvecklingen.

Målet med vår forskning är att få kunskap om mekanismerna bakom muskelutveckling och hur olika celltyper specificeras under muskeldifferentiering hos vertebrater – där ibland människan. Zebrafisken är ett modellsystem som är idealiskt för genetisk analys av regleringsmekanismer för cellspecificering hos vertebrater.

Målet är att avgöra hur specifikation av fibertyper uppstår och hur detta regleras på molekylär nivå i zebrafisk. I framtiden kan detta även bidra till ökad kunskap om sjukdomar kopplade till specifika typer av musklefibrer.

Forskningsledare

Jonas von Hofsten
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 36

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Forskningsområde

Cancer, Molekylär medicin
CRISPR-tekniken illustrerad som DNA-spiral med muterade gener som korrigerats med genteknik.
Gen upptäckt som kan skydda vid allvarlig muskelsjukdom

En specifik gen kan få en nyckelroll i nya behandlingar som förhindrar att muskler i kroppen bryts ned.

Vill lura kroppen bli frisk

Jonas von Hofsten forskar om en sjuk muskelcell kan luras bete sig som om den är en frisk muskelcell.

Senast uppdaterad: 2018-11-22