Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Introduktion av MoTO för fotbollsproblemets lösning, matematik för att studera psykologisk närhet och social andning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Belöning för tankemödan: En undersökning av osäkerhet som drivkraft för inlärning, härledning och återkallning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av Nuna, för psykologisk närhet och intersubjektivitet i onlinesamtal
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta nyfikenhetens kostnad och nytta: Utforskande beteende och inlärning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den lärande hjärnan
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ärftlighet i timingförmågor och sambandet mellan kognition och timing
Forskningsområde: Neurovetenskap
Tid 21 augusti 2014 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
En longitudinell studie av utveckling av och förändringar i miljöintolerans
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 oktober 2012 till 1 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den musicerande människan – kultur och arv i samspel
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samband mellan timing och kognition
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella prov och unga elever: kognitiva implikationer för lärande
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt