"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Introduktion av MoTO för fotbollsproblemets lösning, matematik för att studera psykologisk närhet och social andning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Belöning för tankemödan: En undersökning av osäkerhet som drivkraft för inlärning, härledning och återkallning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Yrkesval, relaterat till kognitiv förmåga och personlighetsdrag
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av Nuna, för psykologisk närhet och intersubjektivitet i onlinesamtal
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vetenskaplig kvalitet, enligt akademiker själva
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta nyfikenhetens kostnad och nytta: Utforskande beteende och inlärning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den lärande hjärnan
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ärftlighet i timingförmågor och sambandet mellan kognition och timing
Forskningsområde: Neurovetenskap
Tid 21 augusti 2014 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
En longitudinell studie av utveckling av och förändringar i miljöintolerans
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 oktober 2012 till 1 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den musicerande människan – kultur och arv i samspel
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samband mellan timing och kognition
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella prov och unga elever: kognitiva implikationer för lärande
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2018-12-07