"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Mätning och värdering av kostintag och kostdata

Forskargrupp För att kunna förstå hur den mat vi äter påverkar hälsa och sjukdom är det centralt att studera och värdera individers och gruppers kostintag.

Detta är dock mycket komplext då existerande metoder är relativt tidskrävande för deltagarna i koststudier men också för att de har felkällor av olika slag. En mycket viktig del i kostundersökningar består därför av att hitta metoder som är mindre krävande för deltagare och att bedöma trovärdigheten hos insamlade kostdata. Om en undersökning inte fångat ett trovärdigt kostintag finns en risk att felaktiga slutsatser dras om till exempel matvanors betydelse för hälsa och sjukdom.

Vid institutionen för kostvetenskap har vi erfarenhet från flera forskningsprojekt av att använda olika kostundersökningsmetoder för att undersöka, värdera och validera människors kostintag. För närvarande pågår två forskningsprojekt vid institutionen där kostundersökning utgör en central del; ProMeal och LCFH-projektet.

I ProMeal undersöks kostintaget hos barn i årskurs 4 med hjälp av en fotograferingsmetod (skollunch) och en validerad enkät till föräldrar avseende övrigt kostintag.

I LCHF-projektet tillhandahåller forskarna all mat deltagarna ska äta under studietiden, och deltagarna följs noggrant för att säkerställa att de följer den kost de hänvisats att äta. Ett mål med LCHF-projektet är att hitta biologiska markörer för de två koster som undersöks, något som skulle vara till stor nytta i framtida koststudier.

Tidigare forskning har omfattat bl.a. interventionsstudier och fall-kontrollstudier riktade mot allt från barn till äldre och med skilda kostundersökningsmetoder. Exempel på kostundersökningsmetoder som använts är kostfrekvensformulär, kostregistreringar, 24-timmarsintervjuer, fotografering och kosthistorisk intervju.

Eftersom kostundersökningar är en central del inom ämnet kostvetenskap ingår kostundersökningsmetodik i många kurser, både på grund- och avancerad nivå. På avancerad nivå ger vi en kurs helt tillägnat området - Dietary assessment methods, 7,5 hp.

Forskningsledare

Senast uppdaterad: 2022-05-10