"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Nicklas Strömberg Lab

Forskargrupp Forskargrupp

Nicklas Strömberg Lab forskar om varför vissa men inte andra personer drabbas av kroniska infektionssjukdomar som karies och om hur tandvård ska skräddarsys utifrån behov.

Vi arbetar tvärvetenskapligt och translationellt med kroniska sjukdomar som karies och infektioner i vidare bemärkelse. Vi har flera Precaries-studier och projektlinjer:

 

Precaries-ungdomar – Immunbrist och högvirulenta bakterier som kariesorsaker

Vi har identifierat tre olika orsakstyper av kariessjukdom genom att studera 452 ungdomar i Västerbotten från 12 till 17 års ålder. Variation i generna PRH1, PRH2 som kodar för receptorer för bakterieadhesion klassade ungdomarna som kariesbenägna och med en immunbristtyp av karies respektive som obenägna och med livsstilsbetingad karies. Variation i generna för fästeproteiner hos kariesbakterien Streptococcus mutans identifierade särskilt virulenta typer som matchade den individuella kariesutvecklingen.  

Brister i salivens mönsterigenkänning av ”själv och icke själv” och immunitet är grunden för immunbristtypen av karies. Vi kartlägger de primära generna och molekylära flödena bakom immunbristen och dess roll för infektionsbenägenhet i vidare bemärkelse.

De särskilt virulenta adhesionstyperna av S. mutans kan orsaka karies och hjärnblödning. Vi studerar de bakomliggande virulensmekanismerna med hypotesen att de blockerar mönsterigenkänning, immunitet och sårläkning.

Vi kartlägger s.k. kärnmedlemmar av bakterier som lever i munhåla och tandkött och som förutspår kariesfrihet samt genetiska faktorer hos värden bakom dessa.

 

Precaries-intervention – En interventionsstudie baserad på genetisk risk och orsak

Vi utvecklar och utvärderar förebyggande, skräddarsydd till genetisk risk och orsak i en nationell multicenterstudie som utnyttjar den snabba kariesutvecklingen vid tandreglering. Det kliniska syftet är att införa kostnadseffektiva metoder i tandvården för förebyggande och behandling av friska respektive sjuka individer.

Precaries-födelsekohort – Programmering av kroniska sjukdomar i det tidiga livet

Vi studerar i ett nationellt konsortium en födelsekohort av mamma-pappa-barn avseende hur hälsa och karies, allergi samt nervsystemet fungerar och påverkas av exponering av miljöfaktorer och (epi)genetiska faktorer och förändringar. Vi kartlägger också de olika kariestyperna i mjölktandsbettet och deras överföring mellan generationer.

Humana kariesmodeller och on-line multi-omiks och maskininlärning för precisionstandvård

Vi utvecklar tandreglering som en kariesmodell på människa för att generera diagnostiska och terapeutiska preparat och metoder som t. ex bioaktiva peptider, passiv immunterapi och probiotika Vi utvecklar också kliniska utfallsmått för att studera induktion och progression av kariessjukdom.

De kliniska studiematerialen tjänar som tränings- (Precaries-ungdomar) och valideringsset (Precaries-intervention och -födelsekohort) vid utveckling av biologiska data (s.k. multi-omiks) och maskin-inlärning för precisionstandvård. Vi använder bioinformatik, alltså en kombination av biologi, datavetenskap och statistik, för att vaska fram prebiotika (ämnen som gynnar goda bakterier) samt för ökad förståelse för hur mikroorganismer kan orsaka sjukdom.

 

Forskningsledare

Nicklas Strömberg
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 05

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för odontologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Odontologi
 • Medlemmar

  Lena Mårell
  Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-785 62 60
  Eva Strömqvist-Engbo
  Övrig/annan befattning
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-785 61 68
  Evelina Lundqvist
  Tandläkare
  E-post
  E-post
  Maria Andre
  Tandläkare
  E-post
  E-post
  Marine Vandewall-Capo
  Projektassistent
  E-post
  E-post

  Externa gruppmedlemmar

  Samarbeten

  Johan Henriksson, Docent, Institutionen för molekylärbiologi, Molekylär InfektionsMedicin, Sverige (MIMS)

  Laura Carroll, Docent, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Molekylär InfektionsMedicin, Sverige (MIMS)

  Patrik Rydén, Professor, Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Göteborgs universitet

  Anna Westerlund, Universitetslektor/övertandläkare
  Halah Khalifa, specialist dentist, doctoral student
  Ranna Yousif, dentist, doctoral student
  Gustavo Silva Arauja, dentist, doctoral student

  NICE-konsortium  

  Göteborgs universitet: Agnes Wold, Professor mikrobiologi, Specialistläkare, Hardis Rabe, Postdoktor
  Chalmers: Ann-Sofie Sandberg, Professor livsmedelsvetenskap, Malin Barman, Specialistforskare
  Karolinska Institutet: Marie Vather, Professor miljömedicin, Maria Kippler, Docent, Karin Broberg, Professor, genetik och epigenetik
  Karolinska Institutet: Sven Bölte, Professor barn och ungdomspsykiatri, Erik Zander, Postdoktor
  Anna Sandin, Docent, Läkare

Röntgenbild på käke och tänder.
Infektionsbenägenhet och bakterieflora bakom karies

Individuell variation förklarar återkommande kariessjukdom och att andra är symptomfria.

Umeå i Sverigetopp i forskning om klinisk behandling

Klinisk behandlingsforskning i Umeå får näst mest i landet i Vetenskapsrådets tilldelning 2019.

Senast uppdaterad: 2024-02-22