"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykisk ohälsa och den digitala sfären

Forskargrupp Forskningen utgår från en profil vid Institutionen för socialt arbete som fokuserar verksamheter inom hälso- och sjukvård samt psykiatriska sammanhang. En del av de projekt som pågår berör olika aspekter av psykisk ohälsa och den digitala sfären.

Det kan handla om att studera hur digitaliseringen påverkar olika delar av välfärdssystemet och det sociala arbete som bedrivs inom både offentlig sektor och inom civilsamhället. Det kan också handla om att studera implementering och effekter av nätbaserade psykosociala interventioner. I ytterligare fall bedrivs forskning kring berättelser och erfarenheter från individer och grupper som publicerats på internet.

Exempel på forskningsfrågor

Vi intresserar oss t.ex. för hur informella rörelser för brukarengagemang ges uttryck i den digitala sfären i form av aktivism, service och självhjälp. I detta projekt studerar vi också hur de traditionella brukarorganisationerna på psykiatriområdet använder sig av digitala lösningar och sociala medier.

Ett annat projekt undersöker perspektiv på självskadehandlingar där materialet består av berättelser om självskadande som skrivits och publicerats på internet av ungdomar.

Ytterligare en typ av projekt rör nätbaserade interventioner på området psykisk hälsa. Ett exempel utgörs av strategier för delat beslutsfattande, s.k. Shared Decision Making (SDM), där forskarna tagit fram och utformat nätbaserade redskap för att använda sig av metoden. Dessa moduler testas och utvärderas sedan i kliniska miljöer runt om i Sverige.

En del av den forskning som bedrivs inom profilen är också kopplad till Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), som är ett nationellt och tvärvetenskapligt forskningscenter kopplat till Lunds universitet.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för digital samhällsforskning
Senast uppdaterad: 2019-09-18