"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skriftserien Religion i Norrland

Skriftserien Religion i Norrland grundades av projektet Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria (NOKOUT), som pågick under åren 2012–2018. Därefter administreras skriftserien av forskarnätverket REHN. Publikationerna ges ut efter redaktionell granskning.

Inom ramen för skriftserien publiceras konferensantologier, forskningsrapporter och monografier om det nordliga områdets religiösa förhållanden i historien. Publikationerna har företrädesvis norrländsk inriktning. Redaktionsrådet svarar för att alla manuskript kvalitetsgranskas före utgivning. Granskningen kan genomföras av redaktionsrådet eller personer som redaktionsrådet utser.

I skriftserien ingår följande titlar

  1. Jan Samuelson (red.), Norrländsk kyrkohistoria i ett komparativt perspektiv (Härnösand: Mittuniversitetet, 2014). Även tillgänglig som fulltext i DiVA
  2. Birger Olsson, Dina och Shekem i Barsta: Ett fiskekapell i Höga kusten från 1600-talet och dess takmålningar (Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, 2016).
  3. Anders Persson, Den levande närvaron av Ordet: Åtta essäer om bilden av roseniansk och laestadiansk väckelse i norrländsk skönlitteratur (Skellefteå: Artos, 2018).
  4. Daniel Lindmark och Olle Sundström (red.), The Sami and the Church of Sweden: Results from a White Paper Project (Möklinta: Gidlunds, 2018).  Även tillgänglig som fulltext här
  5. Daniel Lindmark (red.), Där möten äger rum: Om bönhusen i övre Norrland (Skellefteå: Artos & Norma, 2023).

Redaktionsråd

Stefan Gelfgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 87
Thomas Girmalm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 21

Externa medlemmar

Carola Nordbäck, docent, Mittuniversitetet
Jan Samuelson, professor, Mittuniversitetet
Anders Persson, f.d. universitetslektor, Umeå universitet

 

Senast uppdaterad: 2024-01-12