"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skapandet av den samtida staden

Forskargrupp Forskargruppen syftar till att undersöka stadens nuvarande omvandling och observera de många förändringar som är relaterade till vår tids samhällsutmaningar. Gruppen fokuserar på att definiera metoder för att förstå och ingripa i det befintliga sammanhanget, på att återanvända och återaktivera övergivna områden och byggnader. Gruppens specifika kompetens rör sig över flera discipliner: arkitektur och stadsdesign, kulturarv, planering och utvärdering, kultur och konst.

Den ständiga omvandlingen av våra städer, med fokus på kontexten i norra Sverige, leder till att vi forskare ingriper i det existerande sammanhanget och ifrågasätter möjligheterna i förhållande till återanvändning och intervention i det rådande.

Fokus för gruppen ligger på stadsutveckling och arkitekturens roll som en disciplin för att definiera och bestämma hur vi som människor lever och förhåller oss till rummet.

Stadens rumsliga konfiguration ska relateras till det nuvarande samhällets många utmaningar och se på framtida perspektiv för att vara anpassningsbar och öppen för dessa förändringar. Staden betraktas som den naturliga livsmiljön för mänskliga och icke-mänskliga invånare, och därför måste denna ekologiska balans betraktas som central.

Ämnen om återanvändning, adaptiv återanvändning, stadsförnyelse och reaktivering involverar arkitektur som en disciplin som kan definiera metoderna för att ingripa i definitionen av specifika verktyg för att läsa och ingripa - genom design - i den samtida staden, med utgångspunkt från en märkt målarduk och inte från en tabula rasa.

Forskarna deltar aktivt i organisationen som medlemmar av den vetenskapliga kommittén för EURAU24-konferensen.

Forskargruppen relaterar till två av FN:s hållbara utvecklingsmål: 11, Sustainable Cities and Communities; 13, klimatåtgärder.

Forskningsledare

Maria Luna Nobile
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 26

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arkitekthögskolan

Forskningsområde

Arkitektur
 • Medlemmar

  Carla Collevecchio
  Universitetsadjunkt
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 72 16

  Externa gruppmedlemmar

  Marie Kraft – Lecturer Malmö University 
  Orfina Fatigato – Ass. Professor, University of Naples Federico II 
  David Ortega – PhD candidate DPA ETSAM Madrid 
  Ozan Avci – Ass. Professor & Head of Deprtment MEF University 
  Javier Sanchez Merina – Associate Professor Alicante University 

Senast uppdaterad: 2024-03-04