"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialpedagogiskt nätverk Norr - Anpassad skola

Forskargrupp Nätverket består av representanter från de fem nordligaste länen. Dessa representanter koordinerar i sin tur var sitt länsnätverk.

Det övergripande syftet med nätverket är att i samverkan stödja, stimulera och bidra till att det specialpedagogiska kvalitetsarbetet med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning (IF) i kommunernas skolor förbättras och utvecklas.

Målet för nätverket är att stödja kommunerna och dess skolor i följande områden:

 • behovsinventering/kartläggning om kompetens- och verksamhetsutveckling
 • forskningsanknytning som ett led i kvalitetsarbete
 • i samverkan med andra aktörer med uppdrag inom specialpedagogik bidra till lokal skolutveckling

Nätverkets arbete och inriktning består bland annat av att i de fem nordligaste länen:

 • stödja de länsvisa nätverken
 • inventera behov av kompetensutveckling för lärare, ledare och övrig personal 
 • stödja mötesplatser för erfarenhetsutbyten
 • planering och genomförande av kompetensutveckling, konferenser och seminarier

Nätverket arrangerar dessutom den nordiska konferensen "Gemensamma vägar" i samarbete med Norge och Finland.

Aktuellt

Under 2022 prioriterar nätverket planering av den specialpedagogiska konferensen Gemensamma Vägar samt praktiknära forskningssamarbeten inom ramen för beviljat treårigt NordPlus projekt mellan akademi och skola i Sverige, Norge och Finland.

Specialpedagogiskt nätverk Norr - Anpassad skola består av följande länssamordnare och myndighetsrepresentanter:

 • Västerbotten Lisa Laestander Flod
 • Västernorrland Carina Söderlind Löfvander
 • Jämtland Ingela Ferm
 • Norrbotten Sara Rönnbäck
 • Gävleborg Bodil Grahn
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten Anna Eriksson
 • Umeå universitet, Pedagogiska institutionen Kim Wickman (ordförande), Gerd Pettersson

Forskningsledare

Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25
Senast uppdaterad: 2023-05-11