"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

SPEXS (Swedish Pediatric Exercise Science)

Forskarnätverk Deltagare i SPEXS bedriver undervisning, forskning och kliniskt arbete. Aktiviteter kopplade till nätverket är specifikt nationell och internationell samverkan rörande barn och ungdomars fysiska aktivitet. Syftet är att skapa kunskapsöverföring forskare emellan, och från forskning till idrott. Fokus ligger på medicinska vetenskaper, men exkluderar inte ämnesöverskridande aktiviteter.

Arbetet i nätverket bidrar till idrotten på flera sätt:

  • Vetenskapligt baserad förståelse för barn och ungas anpassning till träning och fysisk aktivitet.
  • Genom gemensamma studier, fokuserade på identifierade kunskapsluckor.
  • Vetenskapligt forum till stöd för idrotten genom planerade och framtida aktiviteter.

Genom att samla och lyfta fram den kunskap som finns inom området, ett virtuellt Center of Excellens, stimulerar nätverket kunskapsöverföring till idrotten, även från forskare som normalt inte agerar praktiknära, till de idrottande unga och deras ledare.

Konferenser

NASPEM konferens den 3-6 augusti, i Saskatoon, Saskatchewan, Kanada

Konferens Umeå 2019: 31st Pediatric Work Physiology Children & Exercise
Föreläsningar: Keynotes från konferensen

Sociala medier

Forskningsledare

Christer Malm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 21

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2024-07-12