"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mesokosmanläggning

Forskningsinfrastruktur Vid Umeå marina forskningscentrum finns en av Europas mest avancerade mesokosmanläggningar. Här finns möjlighet att genomföra storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former. Mesokosmanläggningen är tillgänglig för forskare vid såväl Umeå universitet som andra universitet och högskolor.

Inomhusanläggningen består av 12 cylindriska mesokosmer. Vattenkolonnerna är 4,86 ​​m höga och 0,73 m i diameter (volym ca 2 m3).

Temperaturen kan styras och manipuleras i tre separata sektioner i varje mesokosm. Detta möjliggör projekt som kräver stratifiering, kontrollerad konvektiv omröring eller båda. Temperaturen är datorstyrd med sensorer, vilket ger en noggrannhet högre än +/- 0.5ºC från vald temperatur. Haloklin kan skapas genom tillsats av salt.

Inomhusmesokosmer teknisk specifikation 

 • Vattenintagen till inomhusmesokosmerna ligger 800 meter ut från land på 2 och 8 meters djup. Mesokosmerna kan även fyllas med havs-, sjö- eller älvvatten som hämtas från annat håll. Vid påfyllning kan vattnet köras genom filter av väljbara maskstorlekar, ner till 1 μm. Det finns även ett halvautomatiskt vattenförnyelsessystem med reglerbar omsättningshastighet.

 • Ljuskällorna är Valoya R-258 (Light DNA), speciellt framtagna för att efterlikna solens spektrum. Lamporna hanteras av tidsprogram som styr spektrum och intensitet enligt breddgrad och tid på dagen.


 • Fyra frysanläggningar, som var och en täcker tre mesokosmer, gör det möjligt att styra lufttemperaturen ovanför vattenkolonnerna ner till -20 C. De möjliggör experiment som kräver is, och parametrar som frysnings- eller upptiningshastighet kan justeras. Det senare alternativet innebär att man kan utföra systematiska experiment med isalger.

 • Ventilationen i mesokosmhallen styrs av koldioxidhalten i rummet, vilket möjliggör naturliga kontroller i experiment där koldioxidhalten i vattnet ändras. Ett laboratorium ligger i direkt anslutning till mesokosmhallens övre våning.

 • Mesokosmerna samt alla rör, ventiler och kopplingar är tillverkade av giftfri polyeten.

 • Provtagning sker antingen genom fasta provtagningsuttag, genom gravitation (hävert) eller med en Ruttnerhämtare.

 • Det är möjligt att överföra intakta bottensediment till mesokosmerna, och sedan ta sedimentprover med hjälp av en semiautomatisk robot.

inomhusmesokosmer instrument/sensorer/utrustning 

 • Två Seaguard CTD utrustade med PAR, konduktivitet, temperatur, turbiditet, klorofyll, syre, CDOM och tryckgivare.

 • Spektrofotometer

 • Spektrofluorometer

 • Scintillationsräknare

 • Grundläggande laboratorieutrustning inklusive salthalt och pH-mätare.

Långa tidsserier

Via en lättillgänglig databas på nätet finns tillgång till långa tidsserier av ekologiska data som kan användas vid utformning och utvärdering av experiment.

Omgivningar

Havet utanför fältstationen är istäckt 3-5 månader om året och håller en salthalt kring 3 PSU.

Vetenskapliga publikationer

Water Research, Elsevier 2024, Vol. 255
Ebbesen, Linea Gry; Varlund Strange, Markus; Gunaalan, Kuddithamby; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Cherif, Mehdi; Arnott, Russell N.; Wain, Danielle J.; et al.
AQUACOSM-plus, D8.5
Wikner, Johan; Larsson, Henrik; Vikström, Kevin; et al.
AQUACOSM-plus, D4.16
Wikner, Johan; Ramnefält, Richard; Simon, Keeble; et al.
Limnology and Oceanography: Methods, John Wiley & Sons 2022, Vol. 20, (12) : 768-780
Blackburn, Nicholas; Haecky, Pia; Jurgensone, Iveta; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 8
Cabrerizo, Marco J.; Marañón, Emilio; Fernández-González, Cristina; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 7
Paczkowska, Joanna; Brugel, Sonia; Rowe, Owen; et al.
Hydrobiologia, Springer 2019, Vol. 837, (1) : 109-115
Båmstedt, Ulf
International Aquatic Research, Springer 2018, Vol. 10, (1) : 13-29
Båmstedt, Ulf; Larsson, Henrik
Hydrobiologia, Vol. 805, (1) : 131-146
Degerman, Rickard; Lefébure, Robert; Byström, Pär; et al.
Science Advances, American association for the advancement of science 2017, Vol. 3, (1)
Jonsson, Sofi; Andersson, Agneta; Nilsson, Mats B.; et al.
Marine Environmental Research, Elsevier 2017, Vol. 129 : 236-244
Meunier, Cédric L.; Liess, Antonia; Andersson, Agneta; et al.
Frontiers in Microbiology, Vol. 8
Traving, Sachia J.; Rowe, Owen; Jakobsen, Nina M.; et al.
Marine Ecology Progress Series, Oldendorf/Luhe: 2016, Vol. 561 : 17-29
Båmstedt, Ulf; Wikner, Johan
Science of the Total Environment, Elsevier 2015, Vol. 517 : 10-21
Ripszám, Mátyás; Gallampois, Christine; Berglund, Åsa; et al.
Marine Biology, Springer 2014, Vol. 161, (7) : 1653-1666
Heuschele, Jan; Ceballos, Sara; Borg, Christian Marc Andersen; et al.
Nature Communications, Vol. 5 : 4624-
Jonsson, Sofi; Skyllberg, Ulf; Nilsson, Mats B.; et al.
Microbial Ecology, Springer 2014, Vol. 67, (1) : 83-95
Sjoqvist, C.; Kremp, A.; Lindehoff, Elin; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2013, Vol. 19, (5) : 1358-1372
Lefebure, Robert; Degerman, Rickard; Andersson, Agneta; et al.

Marin vetenskap vid Umeå universitet

Här finns samlad information om pågående forskning och tillgänglig infrastruktur vid Umeå universitet: www.umu.se/marinvetenskap

Kontakt

Mer information

Umeå marina forskningscentrum

UMF stöder marin forskning och miljöövervakning, och sprider kunskap om havens miljötillstånd.

Dykare förbereder sig i båten.
Prislista

Priser för infrastruktur, tjänster och utrustning på UMF. Uppdaterade 2023, fortfarande giltiga juni 2024.

Senast uppdaterad: 2024-03-04