Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)

Forskningsinfrastruktur MT-FoU vid NUS är en naturlig samtals- och samarbetspartner, dels vid utveckling av utrustning som kan effektivisera vården och omsorgen, dels som teknisk part i forskningsprojekt som skall leda till utveckling av nya medicinska metoder. Avdelningen kan stötta med utveckling av mätmetoder, analysprogram, modellering eller statistiska analyser. En viktig uppgift är också att förbereda för kommersialisering av nya metoder och prototyper, vilket bidrar till att utveckla länets näringsliv.

MT-FoU:s huvudsyfte är att genom omfattande teknisk kunskap stödja forskare och vårdpersonal vid genomförandet av forsknings- och utvecklingsprojekt. Dagens medicinska forskning innefattar ofta någon form av medicinteknisk apparatur eller metod.

Den medicinska forskningen är därför beroende av att det finns en miljö/infrastruktur med hög, teknisk kompetens som kan vara samarbetspartner och/eller tekniskt stöd. MT-FoU är en sådan infrastruktur med närmare 30 tekniska forskare, doktorander och ingenjörer som har finansiering från Region Västerbotten, UmU och externa medel givare.

MT-FoU bidrar till att profilera Region Västerbotten och universitetssjukhuset bland annat med medicinska tillämpningar inom områdena sensorer, mätsystem, bild- och signalanalys, biomekaniska modeller, digitalisering och AI.

Inom dessa områden bedrivs forskning till exempel inom MR-avbildning med målet att utveckla bättre bildanalysmetoder, ultraljudsforskning som främst inriktar sig på kardiovaskulär vävnadskaraktärisering, ultraljud kombinerat  med ljusspektroskopi (Raman) för detektion av prostatacancer, rörelse- sensorer med inriktning mot klinisk rörelseanalys och modellering, likvordynamik för tryck- och flödesanalys av cerebrospinalvätskesystemet, hjärtfrekvensvariabilitet för analys av hjärtats signaler samt användar-gränssnitt med syfte att stärka vårdanpassade digitala applikationer.

Vi utför även forsknings- och utvecklingsarbete inom teknikområden såsom tillämpad elektronik, signalanalys, metodutveckling, biomekanik, flödesteknik, användarstudier, beslutsstöd (AI-tillämpningar), mjukvaror och gränssnitt.

MT-FoU kan bland annat hjälpa till med utveckling/vidareutveckling av olika typer av mätutrustningar, system för insamling av medicinskt data, mjukvaruutveckling, modellering av fysiologiska förlopp samt dataanalys av fysiologiska signaler.

Kontakt

Olof Lindahl
Adjungerad professor, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 20
Anders Eklund
Professor med förenad klinisk anställning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 24
Christer Grönlund
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 85
Nina Sundström
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 28
Helena Grip
Övrig/annan befattning, adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 29
Fredrik Öhberg
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 27
Anders Wåhlin
Övrig/annan befattning, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 11
Urban Wiklund
Adjungerad professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 21
Per Hallberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 62