"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)

Forskningsinfrastruktur MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera hälso- och sjukvården, och som teknisk part i forskningsprojekt som ska leda till utveckling av nya medicinska metoder. Avdelningen kan stötta med utveckling av mätmetoder, analysprogram, modellering eller statistiska analyser. Vi hjälper även till inför kommersialisering av nya metoder och prototyper, vilket bidrar till att utveckla länets näringsliv

MT-FoU bedriver medicinteknisk forskning, utveckling och utbildning för att utveckla och digitalisera framtidens hälso- och sjukvård i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Vi finns närvarande i den dagliga hälso- och sjukvårdande verksamheten likväl som i den internationella forskningens framkant. 

MT-FoU:s huvudsyfte är att genom omfattande teknisk kunskap stödja forskare och vårdpersonal vid genomförandet av forsknings- och utvecklingsprojekt.

Dagens medicinska forskning innefattar ofta någon form av medicinteknisk apparatur eller metod. Den är därför beroende av att det finns en miljö och infrastruktur med hög teknisk kompetens som kan vara samarbetspartner och/eller tekniskt stöd. MT-FoU är en sådan infrastruktur med närmare 30 forskare, doktorander och ingenjörer som har finansiering från Region Västerbotten, Umeå universitet och externa anslagsgivare. 

MT-FoU bidrar till att profilera Region Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus med spetskompetens och medicinska tillämpningar inom exempelvis områden som medicinska sensorer, mätsystem, bild- och signalanalys, biomekaniska modeller, digitalisering och AI. 

Inom dessa områden bedrivs forskning till exempel inom MR-avbildning med målet att utveckla bättre bildanalysmetoder, ultraljudsforskning som främst inriktar sig på kardiovaskulär vävnadskaraktärisering, resonanssensorer kombinerat  med ljusspektroskopi (Raman) för detektion av prostatacancer, rörelsesensorer med inriktning mot klinisk rörelseanalys och modellering, likvordynamik för tryck- och flödesanalys av cerebrospinalvätskesystemet, hjärtfrekvensvariabilitet för analys av hjärtats signaler samt användargränssnitt med syfte att stärka vårdanpassade digitala applikationer.

MT-FoU kan bland annat hjälpa till med utveckling/vidareutveckling av olika typer av mätutrustningar, system för insamling av medicinskt data, mjukvaruutveckling, modellering av fysiologiska förlopp, UX-design samt dataanalys av fysiologiska signaler. 

Kompetenscentrum för AI i klinisk forskning, AIM North 

MT-FoU står tillsammans med institutionen för strålningsvetenskaper bakom kompetenscentret AI for Medicine in Northern Sweden, AIM North som stöttar kliniska forskningsprojekt med teknisk metodkompetens inom maskininlärning och AI.

Kontakt

Olof Lindahl
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 20
Anders Eklund
Professor med förenad klinisk anställning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 24
Christer Grönlund
Adjungerad professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 85
Nina Sundström
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 28
Helena Grip
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 29
Fredrik Öhberg
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 27
Anders Wåhlin
Övrig/annan befattning, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 11
Urban Wiklund
Adjungerad professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 21
Per Hallberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 62
Senast uppdaterad: 2024-05-02