"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Per Hallberg

Docent i medicinteknik och Chef för forskningsinfrastrukturen MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus samt föreståndare för Centrum för medicinsk teknik  och fysik, CMTF.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset, TEK.C.417 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är chef på forskningsinfrastrukturen Medicinsk teknik-FoU vid Norrlands universitetssjukhus men även docent i medicinteknik vid Umeå universitet. Min forskning har bl.a. fokuserat mot sensorutveckling för ffa analyser av ögats biomekaniska egenskaper relaterat till sjukdom och behandling men även varit med om att utveckla och utvärdera mätsystem för distanssjukvård inom både slutenvård och öppenvård. Sedan 2013 har jag haft ett lektorat vid Umeå universitetet med uppdrag som programansvarig, studierektor och prefekt. Jag har även ett stort engagemang i Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF som knyter samman den medicintekniska forsknings- och utvecklingskompetensen i norra Sverige.

Health and Technology, Springer 2022, Vol. 12, (5) : 911-922
Mejtoft, Thomas; Lindahl, Olof; Öhberg, Fredrik; et al.
Acta Ophthalmologica, John Wiley & Sons 2021, Vol. 99, (5) : e679-e685
Kristiansen, Martin; Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Association for Research in Vision and Ophthalmology 2020, Vol. 61, (12)
Jóhannesson, Gauti; Qvarlander, Sara; Wåhlin, Anders; et al.
Medicinteknikdagarna 2019, Linköping, Sweden, 2-3 oktober, 2019
Mejtoft, Thomas; Andersson, Britt M.; Pommer, Linda; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2018, Vol. 59, (9)
Kristiansen, Martin; Linden, Christina; Qvarlander, Sara; et al.
Applied Optics, Optical Society of America 2017, Vol. 56, (35) : 9787-9792
Schedin, Staffan; Hallberg, Per; Behndig, Anders
Applied Optics, Optical Society of America 2016, Vol. 55, (3) : 507-514
Schedin, Staffan; Hallberg, Per; Behndig, Anders
Applied Optics, Optical Society of America 2016, Vol. 55, (16) : 4378-4382
Wadbro, Eddie; Hallberg, Per; Schedin, Staffan
JAMA ophthalmology, Vol. 133, (11) : 1254-1260
Beckman Rehnman, Jeannette; Lindén, Christina; Hallberg, Per; et al.
Graefe's Archives for Clinical and Experimental Ophthalmology, Springer 2015, Vol. 253, (11) : 1979-1983
Johannesson, Gauti; Hallberg, Per; Ambarki, Khalid; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Association for Research in Vision and Ophthalmology 2015, Vol. 56, (7)
Johannesson, Gauti; Hallberg, Per; Ambarki, Khalid; et al.
Acta Ophthalmologica, John Wiley & Sons 2014, Vol. 92, (7) : 644-649
Beckman Rehnman, Jeannette; Behndig, Anders; Hallberg, Per; et al.
JAMA ophthalmology, American Medical Association 2014, Vol. 132, (12) : 1426-1432
Beckman Rehnman, Jeannette; Behndig, Anders; Hallberg, Per; et al.
Acta Ophthalmologica, Vol. 92, (2) : 111-115
Johannesson, Gauti; Hallberg, Per; Eklund, Anders; et al.
Graefe's Archives for Clinical and Experimental Ophthalmology, Springer 2014, Vol. 252, (10) : 1607-1610
Jóhannesson, Gauti; Lindén, Christina; Eklund, Anders; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Vol. 54, (4) : 2738-2745
Ambarki, Khalid; Hallberg, Per; Jóhannesson, Gauti; et al.
Journal of cataract and refractive surgery, Vol. 38, (9) : 1637-1642
Johannesson, Gauti; Hallberg, Per; Eklund, Anders; et al.
Journal of glaucoma, Lippincott Williams & Wilkins 2012, Vol. 21, (4) : 255-259
Jóhannesson, Gauti; Hallberg, Per; Eklund, Anders; et al.
Acta Ophthalmologica Scandinavica, Vol. 90, (7) : 677-682
Jóhannesson, Gauti; Hallberg, Per; Eklund, Anders; et al.
Journal of Medical Engineering & Technology, Vol. 33, (4) : 263-273
Lindahl, O A; Constantinou, C E; Eklund, Anders; et al.
Journal of Telemedicine and Telecare, Sage Publications 2009, Vol. 15, (8) : 397-403
Nilsson, Mats; Rasmark, Ulf; Nordgren, Helena; et al.
Aviation, Space and Environmental Medicine, Vol. 79, (9) : 904-908
Brändström, Helge; Grip, Helena; Hallberg, Per; et al.
Acta ophthalmologica, Vol. 86, (6) : 614-621
Jóhannesson, Gauti; Hallberg, Per; Eklund, Anders; et al.
A technical platform for remote monitoring of biosignals in real time
Skönevik, Johan; Karlsson, Stefan; Hallberg, Per; et al.
Journal of glaucoma, Vol. 16, (1) : 88-93
Hallberg, Per; Eklund, Anders; Bäcklund, Tomas; et al.
Medical and Biological Engineering and Computing, Springer 2006, Vol. 44 : 609-618
Hallberg, Per; Eklund, Anders; Santala, Kenneth; et al.
Medical and Biological Engineering and Computing, Vol. 44, (1-2) : 54-60
Hallberg, Per; Lindén, Christina; Bäcklund, Tomas; et al.
J Med Eng Technol, Vol. 30, (6) : 345-352
Hallberg, Per; Santala, Kenneth; Lindén, Christina; et al.
Physiological Measurement, Vol. 25, (4) : 1053-1065
Hallberg, Per; Lindén, Christina; Lindahl, Olof A.; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Vol. 44, (7) : 3017-3024
Eklund, Anders; Hallberg, Per; Lindén, Christina; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 september 2020 till 28 februari 2022
1 juli 2017 till 31 december 2019

Undervisningen har ffa fokuserats mot elkraft och elektriska maskiner.