"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsa och livsvillkor för hbtqi-personer över 65 år: en intervjustudie

Forskningsprojekt Projektet syftar till att få en fördjupad förståelse för, och kunskap om, äldre hbtqi-personers hälsa och livsvillkor i Sverige. Studien är en kvalitativ intervjustudie med hbtqi-personer över 65 år i en svensk kontext.

Föreliggande intervjustudie, som genomförs på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, syftar till att få en fördjupad förståelse för äldre hbtqi-personers hälsa och livsvillkor.

Projektansvarig

Ida Linander
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 21

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-08-01 2023-07-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

Folkhälsomyndigheten

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Andelen äldre i befolkningen ökar, vilket även innefattar en ökning av andelen äldre hbtqi-personer (homo- och bisexuella, transpersoner, queera och intersex). Det befintliga forskningsunderlaget från senare år i en nordisk kontext visar att äldre hbtqi-personer generellt har sämre hälsa än den generella befolkningen. Dock har äldre hbtqi-personers specifika och åldersrelaterade stressorer och behov inte belysts i så hög utsträckning i den Svenska kontexten. Det behövs det fler kvalitativa studier som lyfter både faktorer som påverkar hälsan och livskvaliten negativt men också som lyfter stärkande faktorer. Projektet kommer därför intervjua äldre hbtqi-personer (över 65 år) för att öka förståelsen.

Frågor som projektet söker svar på inkluderar bland annat: Hur upplever äldre hbtqi-personer att hbtqi-identiteten/erfarenheter påverkar deras vardagsliv och hälsa? Vilka faktorer ser äldre hbtqi-personer som viktiga för sitt välbefinnande? Hur upplevs kontakterna med olika välfärdsinstitutioner i samband med åldrandet (vård, äldreomsorg mm)? Vilka behov har äldre hbtqi-personer – och vilket stöd önskar de – för att kunna åldras med bibehållet välbefinande?

Senast uppdaterad: 2022-09-20