"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anpassning till klimatförändringar?

Forskningsprojekt Om utsläppet av växthusgaser avbröts idag skulle vi fortfarande behöva anpassa oss till klimatförändringar p.g.a av de utsläpp som redan skett. Anpassning till bl.a. höjd havsnivå och ökad översvämningsrisk, är därmed extremt viktigt för samhällen.

I Sverige ligger bland annat Göteborg på så låg höjd och med så stor risk för översvämningar från Göta Älv och Vänern att anpassningsarbete är nödvändigt, vilket framhålls bland annat i Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007) och klimatpropositionen (2009).

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2014-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

huvudman: Inst för geografi och ekonomisk historia, finansiar: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond , y2003: , y2004: , y2005: , y2006: , y2007: , y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: , y2013: , y2014: , y2015: , y2016: , y2017: , y2018: , y2019: , y2020: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Transportforskningsenheten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Vattenrelaterad industri - som Vattenfall, som till exempel äger vattendomen för Göta Älv - och försäkringsindustri - som t ex kan komma att vägra försäkra lågt liggande fastigheter - är grundläggande parter i anpassning till klimatförändringar, men har hittills betonats lite eftersom statens arbete med anpassning påbörjats under de senaste åren.

Den här studien ämnar att jämföra hur vattenrelaterad industri och försäkringsindustri kan inkluderas i arbetet med anpassning till klimatförändringar genom att jämföra strukturen på dessa näringar och deras arbete med klimatanpassning i Sverige och Storbritannien, vilket är ett klimatsårbart land som kommit långt med att integrera den privata sektorn i anpassningsarbetet. Studien genomför policystudier samt semistrukturerade intervjuer under 2011-2013, och planerar att ge förslag som kan stödja Sveriges anpassningsarbete.

Senast uppdaterad: 2023-03-29