Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Carina Keskitalo

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap med fokus på miljö- och naturresurser och arktisk politik (åtta böcker och över hundra vetenskapliga artiklar/bokkapitel).

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå Universitet. Hon arbetar också 20% vid enheten för landskapssstudier vid Institutionen för skogshushållning på Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Umeå. Hennes arbete fokuserar främst på miljö- och naturresurspolitik och arktiskt/nordligt samarbete. Hon har som författare eller redaktör, ofta i samarbete med andra, publicerat åtta böcker och över hundra vetenskapliga artiklar och bokkapitel.

Keskitalo är också en av de sju medlemmarna i funktionen för forskningsstöd till EU-kommissionens beslutsfattande (EU Scientific Advice Mechanism - Group of Chief Scientific Advisors https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=hlg), och vice ordförande i regeringens expertkommittée för klimatanpassning. 2007 tog hon emot Nils Klim-priset och hon har också varit medlem i Global Young Academy.

Keskitalo har sedan år 2003 arbetat brett med forskning runt klimatanpassning, och studerat politiska nivåer från lokal politik till nationell nivå, klimatanpassning i olika länder, och anpassningsarbete inom olika sektorer. Utifrån den bakgrunden har hon bland annat varit bidragande författare inom klimatanpassning i IPCC:s huvudrapport 2014 och i arktiska rådsrapporter runt klimat. En huvudinriktning för Keskitalos arbete har varit jämförande studier av arbetet med klimatanpassningsstrategier eller klimatanpassningspolicies i olika europeiska länder. Hon har bland annat jämfört klimatanpassningsarbetet i Sverige och England, där England är en av ledarna inom strategiskt klimatanpassningsarbete globalt sett. Hon har också lett projekt som har studerat klimatanpassningsstrategier i till exempel Finland och Italien, och klimatanpassning inom försäkringsindustrin i länder som Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Eftersom det tidiga klimatanpassningsarbetet i olika länder ofta fokuserade på översvämningsfrågor har översvämningsrisk och relationen till vattenförvaltning också betonats i många av dessa studier.

En annan huvudinriktning för Keskitalos forskning har varit inom de olika sektorer och frågor som påverkar eller använder skog, ofta också i relation till anpassning. Keskitalo har till exempel studerat klimatanpassningsfrågor för avnämare inom skogsbruk, rennäring och turism, och i mindre omfattning naturvård (och även fiske), till viss del i jämförande studier i norra Norge, Sverige och Finland, samt även bredare i relation till nordlig eller arktisk kontext. Keskitalo har också studerat klimatanpassningsstrategier inom skogsbruket i europeisk kontext, och klimatanpassning i relation till biodiversitetsfrågor, samordning mellan vatten- och skogsfrågor, och frågor runt invasiva arter och t ex insektsutbrott i relation till skog. En huvudsaklig forskningsinriktning här har varit hur lagstiftning och policy på nivåer från EU till nationell och lokal nivå i de olika frågeområdena genomförs (implementeras) och hur policy och lagstiftning i de olika områdena eventuellt samordnas mellan sektorer.

Hon har också fokuserat på skogsfrågor t ex som vetenskaplig ledare för forskningsprogrammet PLURAL som analyserade det nya skogsägarskapet (https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/plural/). Inom detta och tidigare forskningsprojekt runt skog utvecklades också avnämarportalen Northportal med populärvetenskapliga sammanfattningar av studier av människor och skog (http://www.northportal.info). 

Keskitalo har också i nästan tjugo år studerat arktiskt eller nordligt samarbete, bland annat i en avhandling som analyserade konstruktionen av Arktis som en internationell åttastatlig region och i studier av svensk och europeisk arktispolitik. Keskitalo var vetenskaplig ledare för Sveriges första samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsprogram Mistra Arctic Sustainable Development (http://www.arcticmasd.se/).

Hon har också generellt betonat behovet av en bredare teoribas i anpasssningsforskning, och speciellt behovet av att i högre grad inkludera samhällsvetenskaplig forskning. Att ta in en bredd av samhällsvetenskaplig kunskap är grundläggande för att visa på hur beslutsfattande faktiskt sker och varför till exempel klimatanpassning i praktiken ofta varit eftersatt.

Journal of Environmental Planning and Management
Andersson, E.; Keskitalo, Carina H.
Current Issues in Tourism, Routledge 2021, Vol. 24, (1) : 16-32
Keskitalo, E. Carina H.; Schilar, Hannelene; Heldt Cassel, Susanna; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2020, Vol. 118
Andersson, Elias; Keskitalo, E. Carina H.; Westin, Kerstin
Forest Policy and Economics, Elsevier 2020, Vol. 115
Bergstén, Sabina; Andersson, Elias; Keskitalo, E. Carina H.
Small-scale Forestry, Springer 2020, Vol. 19, (2) : 129-143
Keskitalo, E. Carina H.
Journal of Rural Studies, Elsevier 2020, Vol. 78 : 59-64
Keskitalo, E. Carina H.; Lidestav, Gun; Westin, Kerstin; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 35, (3-4) : 177-185
Lidestav, Gun; Bergstén, Sabina; Keskitalo, E. Carina H.; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2019, Vol. 34, (6) : 508-520
Andersson, Elias; Keskitalo, E Carina H
Society & Natural Resources, Routledge 2019, Vol. 32, (2) : 184-203
Bergstén, Sabina; Keskitalo, E. Carina H.
Polar Geography, Taylor & Francis 2019, Vol. 42, (1) : 58-68
Hägglund, Markus; Schilar, Hannelene; Keskitalo, E Carina H
Research Handbook on Climate Change Adaptation Policy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 417-437
Keenan, R. J.; Nelson, H.; Keskitalo, E. Carina H.; et al.
The Politics of Arctic Resources: Change and Continuity in the ’Old North’ of Northern Europe, London: Routledge 2019 : 242-262
Keskitalo, E. Carina H.
Publications from Arctic Research Centre, 8
Keskitalo, E. Carina H.
The Politics of Arctic Resources: Change and Continuity in the ’Old North’ of Northern Europe, London: Routledge 2019 : 1-17
Keskitalo, E. Carina H.; Pettersson, M.; Sörlin, S.
Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019
Research Handbook on Climate Change Adaptation Policy , Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 475-491
Keskitalo, E. Carina H.; Preston, B. L.
Research Handbook on Climate Change Adaptation Policy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 2-20
Keskitalo, E. Carina H.; Preston, B. L.
The Politics of Arctic Resources: Change and Continuity in the ’Old North’ of Northern Europe, London: Routledge 2019 : 62-77
Kunnas, J.; Keskitalo, E. Carina H.; Pettersson, M.; et al.
Global Environmental Change, Vol. 48, (1) : 76-85
Andersson, Elias
Global Environmental Change, Elsevier 2018, Vol. 48 : 76-85
Andersson, Elias; Keskitalo, E. Carina H.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2018, Vol. 33, (8) : 800-808
Andersson, Elias; Keskitalo, E Carina H; Bergstén, Sabina
The human dimensions of forest and tree health: global perspectives, London: Palgrave Macmillan 2018 : 193-210
Keskitalo, E. Carina H.; Strömberg, Caroline; Petterson, Maria; et al.
Global Environmental Change, Vol. 52 : 238-247
Klapwijk, M. J.; Boberg, J.; Bergh, J.; et al.
Marine Policy, Elsevier 2018, Vol. 90 : 105-114
Lajus, D.; Stogova, D.; Keskitalo, E. Carina H.
Acta Borealia, Routledge 2018, Vol. 35, (1) : 29-48
Schilar, Hannelene; Keskitalo, E Carina H
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Taylor & Francis 2018, Vol. 18 : S42-S59
Schilar, Hannelene; Keskitalo, E Carina H
Tourism, Culture & Communication, Vol. 18, (2) : 85-99
Schilar, Hannelene; Keskitalo, E. Carina H.
CAB Reviews, Wallingford: CABI Publishing 2017, Vol. 12, (11) : 1-11
Almstedt, Åsa; Keskitalo, E. Carina H.
Polar Geography, Taylor & Francis 2017, Vol. 40, (1) : 19-34
Andersson, Elias; Keskitalo, E. Carina H.
Forests, MDPI 2017, Vol. 8, (12)
Andersson, Elias; Keskitalo, E. Carina H.; Lawrence, Anna
Journal of Environmental Planning and Management, Taylor & Francis 2017, Vol. 60, (9) : 1601-1621
Glaas, Erik; Keskitalo, E. Carina H.; Hjerpe, Mattias
Current Forestry Reports, Cham: Springer 2017, Vol. 3, (3) : 244-254
Holmes, Thomas P.; Allen, Will; Haight, Robert G.; et al.
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 1-15
Keskitalo, E. Carina H.
Tourism and indigeneity in the Arctic, Bristol: Channel View Publications 2017 : 33-49
Keskitalo, E. Carina H.
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transitio, London: Palgrave Macmillan 2017 : 303-314
Keskitalo, E. Carina H.
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 183-224
Keskitalo, E. Carina H.; Karlsson, Svante; Lindgren, Urban; et al.
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 17-55
Keskitalo, E. Carina H.; Lidestav, Gun; Karppinen, Heimo; et al.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 17, (4) : 406-422
Keskitalo, E. Carina H.; Schilar, Hannelene
Biological Invasions, Springer 2017, Vol. 19, (7) : 1953-1970
Mackay, Heather; Keskitalo, E. Carina H.; Pettersson, Maria
Biological Invasions, Vol. 19, (11) : 3317-3332
Marzano, Mariella; Allen, W.; Haight, R. G.; et al.
The Earthscan forest library
Mårald, Erland; Sandström, Camilla; Annika, Nordin
Polar Geography, Taylor & Francis 2017, Vol. 40, (2) : 85-101
Pashkevich, Albina; Keskitalo, E. Carina H.
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Vol. 22, (8) : 986-997
Pettersson, Maria; Stjernström, Olof; Keskitalo, E. Carina H.
Arctic Review on Law and Politics, Tromsö: Cappelen Damm AS 2017, Vol. 8 : 52-72
Solbär, Tiina Lovisa; Keskitalo, E. Carina H.
Financial History Review, Cambridge University Press 2016, Vol. 23, (2) : 219-243
Andersson, Lars Fredrik; Keskitalo, Carina
Forest Policy and Economics, Vol. 73 : 10-17
Bergquist, Ann-Kristin; Keskitalo, E. Carina H.