"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anpassning till klimatförändringar i Europa: Kan modeller och förutsättningar för ökad anpassningsbarhet identifieras?

Forskningsprojekt Klimatförändringar kommer att kräva anpassningar inom lokalsamhällen, industri, på statsnivå och internationell nivå.

Klimatförändringar kommer att kräva anpassningar inom lokalsamhällen, industri, på statsnivå och internationell nivå. Hittills har studier främst sett på separata sektorer eller områden, och lite har gjorts för att utvärdera modeller för anpassning till klimatförändringar på olika organisatoriska nivåer och i olika länder.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-01 2012-06-30

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Transportforskningsenheten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Det här projektet avser att analysera kapaciteten för anpassning – definierad som de ekonomiska och samhälleliga anpassningar som begränsar samhällens sårbarhet för klimatförändringar – bland avnämare och styrningssystem (stat, industri och administration) i fallstudieområden i sju länder i Europa: Storbritannien, Nederländerna, Norge, Sverige och Finland, Ryssland och Italien. Projektet avser att analysera vilka de speciellt sårbara sektorerna och områdena är, vad de som direkt påverkas (inklusive industri, administration och beslutsfattare inom dessa sektorer och områden) ser som sina möjligheter att anpassa sig, hur anpassningsstrukturer i länderna kan jämföras och om modeller för uppbyggandet av framgångsrika anpassningsstrukturer kan identifieras.

Senast uppdaterad: 2023-03-29