"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Arbete - förtidspension – hälsa

Forskningsprojekt Fler äldre människor med sjukdom kommer att vara aktiva i arbetslivet. Faktorer i arbetsmiljön påverkar möjligheterna att arbeta trots sjukdom samtidigt och personer med sjukdom sannolikt har större risk att skadas av vissa faktorer i arbetsmiljön.

Detta projekt baseras på hälsoundersökta byggnadsarbetare som kompletterats med uppgifter om dödlighet, sjuklighet och förtidspension. Vi studerar i vilken grad arbetsmiljön påverkar risken för förtidspension och om förtidspension i sig påverkar hälsan positivt eller negativt. Vi kommer också studera hur hälsan hos personer med olika sjukdomar påverkas av förtidspension, liksom betydelsen på hälsan av att bli arbetslös.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-01-01 2014-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Sociologi

Projektbeskrivning

I de flesta västländer pågår aktiviteter för att människor ska arbeta i högre åldrar och att andelen som lämnar arbetet genom förtidspension ska minska vilket kommer att innebära att alltfler äldre människor med sjukdom kommer att vara aktiva i arbetslivet. Det finns stora metodologiska problem med att studera hälsa och förtidspension eftersom de som förtidspensioneras är mindre friska än de som fortsätter att arbeta. Dessutom påverkar faktorer i arbetsmiljön möjligheterna att arbeta trots sjukdom samtidigt som personer med sjukdom sannolikt har större risk att skadas av vissa faktorer i arbetsmiljön. I en tidigare studie visade vi att arbetsmiljöfaktorer påverkade risken att få bli förtidspensionerad bland byggnadsarbetare. I en annan studie på samma material fann vi att skillnaden i dödlighet mellan de som fick förtidspension och fortsatta att arbeta huvudsakligen var en effekt av skillnader i hälsa före pensioneringen.

Detta projekt är en fortsättning på ett tidigare projekt (DNR 2005-677). Studiematerialet är unikt och består av en stor prospektiv kohort av hälsoundersökta byggnadsarbetare (Bygghälsan) som kompletterats med uppgifter om framtida sjuklighet och förtidspension genom samkörningar med nationella register såsom dödsorsaksregistret, cancerregistret och patientregistret. Storleken på studiebasen medger möjligheter till hög power också för att studera olika tidsperioder, hälsoaspekter och subgrupper.

Våra analyser kommer att omfatta nya tidperioder och åldersgrupper för att studera determinanter för förtidspension. Vi kommer också studera hur hälsan hos personer med olika sjukdomar före förtidspensionen påverkas, liksom att jämföra betydelsen av att byta bransch eller bli arbetslös.

Detta projekt ökar kunskapen om risker och betydelse av förtidspensionering både hos personer som är förhållandevis friska liksom hos personer med mer allvarliga sjukdomar. Det ökar också kunskapen om hälsans determinanter.

Senast uppdaterad: 2019-11-26