"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitektur för enhetliga regionala och öppna digitala ekosystem för Smarta Samhällen och storskaliga applikationer i glesbygd

Forskningsprojekt H2020-AURORAL ska skapa ett nytt koncept, the Smart Communities, eller smarta samhällen. Detta är ett nytt europeiskt paradigm för hållbar utveckling baserad på innovativa lösningar för att stärka samhällen samtidigt som lokala styrkor och möjligheter tas till vara.

De huvudsakliga målen är: 1.Koppla samman och dela lokalt insamlad data genom ett säkert och skyddat ramverk. 2.Engagera externa aktörer som i dag tillhandahåller teknik och tjänster för att med hjälp av deras data kunna erbjuda avancerad horisontell service och processer baserade på denna data. 3.Delta i och driva nya, dynamiska marknadsplatser för varor och tjänster Implementera en interoperabel miljö baserad på öppna applikationer och standarder.

Projektansvarig

Weizhuo Lu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 57
Chanachok Chokwitthaya
Staff scientist
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Externa finansiärer

EU Horizon 2020 (H2020)

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-26