"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext

Forskningsprojekt Att förbättra stödet för unga som väljer utbildning och yrke är en viktig politisk fråga. Tillgången till utbildning och arbete och hur unga tänker om sina framtidsvägar varierar starkt lokalt. Unga utan kompletta grundskolebetyg hänvisas till introduktionsprogram (IM) för att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram eller få arbete. De lokala skillnaderna är stora även rörande andelen unga som går på IM, hur de läggs upp och vilket stöd unga får i övrigt för att komma vidare i livet.

Att förbättra stödet för unga som väljer utbildning och yrke är en viktig politisk fråga. Tillgången till utbildning och arbete och hur unga tänker om sina framtidsvägar varierar starkt lokalt. Unga utan kompletta grundskolebetyg hänvisas till introduktionsprogram (IM) för att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram eller få arbete. De lokala skillnaderna är stora även rörande andelen unga som går på IM, hur de läggs upp och vilket stöd unga får i övrigt för att komma vidare i livet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-02-01 2022-02-01

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Detta är ett fyraårigt projekt som syftar till:

  • att öka kunskaperna om de unga på gymnasieskolans introduktionsprogram, om ungdomarnas aspirationer, och hur dessa formas av lokalsamhällets resurser och villkor.
  • att fördjupa kunskaperna om de lokala institutionernas, särskilt skolans, åtgärder (t ex undervisning, vägledning, praktik) för att underlätta den unges övergång till reguljär gymnasieutbildning och etablering i arbets- och vuxenliv.
  • att utmynna i förslag till hur möjligheterna till utbildning och arbete för elever utan fullständiga grundskolebetyg kan öka.

Projektet bygger på en enkätundersökning bland studie- och yrkesvägledare samt rektorer med ansvar för introduktionsprogrammen i drygt 100 kommuner samt fördjupningsstudier i ett mindre antal kommuner och skolor. Intervjuer görs med elever i årskurs nio och på gymnasieskolans introduktionsprogram, med skolpersonal samt kommunala företrädare som känner till lokalsamhället och strategier och insatser för utbildning och ungas etablering. Olika typer av kommuner i och utanför storstadsregionerna ingår i projektet.

Senast uppdaterad: 2022-08-11