"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy

Forskningsprojekt Många flickor och pojkar slutar med idrott i tonåren. Frågan kan ställas om idrotten är anpassad till alla unga eller om unga måste anpassa sig till idrotten för att kunna vara kvar.

Studien utgår från ett idrottspedagogiskt perspektiv och leder fram till vetenskapligt baserade kunskaper kring varför unga flickor slutar idrotta. Studien har sannolikt relevans även för andra idrotter som har en problematik med ungdomar som slutar under tonåren.

Projektansvarig

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2014-12-31

Finansiering

Svenska innebandyförbundet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Idrottsforskning, Pedagogik

Projektbeskrivning

Studien genomförs i samarbete med Svenska Innebandyförbundet som under innevarande år har en strategisk plan för att öka andelen idrottsaktiva flickor och kvinnor inom Svensk Innebandy. Särskilt sätter förbundet fokus på att få flickor att fortsätta vara aktiva längre upp i ålder än vad som nu är fallet då en stor andel slutar i tonåren. Flickor och pojkar slutar i ungefär samma omfattning i idrotten innebandy under tonåren, men eftersom flickorna är färre från början blir det mer kännbart på flicksidan i landets idrottsföreningar vilket anses vara ett problem. Eftersom Svenska Innebandyförbundet arbetar aktivt med jämställdhet inom innebandy är det särskilt angeläget för förbundet att basera denna studie på flickor.

Behovet av denna studie motiveras också i de brister som finns i den vetenskapliga kunskapen om problematiken kring avbrott från idrott i tonåren och om vilka åtgärder som är relevanta att vidta för att öka andelen idrottsaktiva. Dessutom saknas studier som specifikt belyser idrotten innebandy i detta avseende. För att kunna stötta Svensk Innebandy och idrottsföreningarna i sitt arbete att få fler flickor att börja spela innebandy men framförallt att få dem fortsätta över tonårsperioden vill Svenska Innebandyförbundet i samarbete med forskare utveckla vetenskaplig kunskap om problemet. Vidare handlar det om att undersöka huruvida det är något särskilt inom idrotten innebandyn som föreningarna kan arbeta med såväl strategiskt som operativt på föreningsnivå för att ändra på situationen.

Publikationer

Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 91
Eliasson, Inger; Johansson, Annika
Senast uppdaterad: 2019-09-18